KAMAX se stane ještě lepším

 

 

Náš řídící systém výroby představuje zásadní oporu naší konkurenční síly

Nacházíte se zde: úvodní strana > Kompetence > KPM

Výrobní management KAMAX

Od podniků se dnes více než kdy jindy vyžaduje, aby svou konkurenceschopnost nejen rozvíjeli, ale neustále zvyšovaly. To se nachází v úzkém spojení se znalostmi a dovednostmi v podniku, tudíž s vědomostmi, schopnostmi a dovednostmi zaměstnanců.

O tento základ se opírá výrobní management Kamaxu (KPM) a garantuje naši konkurenční sílu také do budoucna. KPM vzešel ze zásad Total Productive Management (TPM) a představuje rozsáhlý řídící systém pro soustavné zlepšování procesů celého podniku.

S KPM docilujeme toho, že jsou aktivně zapojováni všichni zaměstnanci. Jsou rozpoznávány a systematicky potírány ztráty, průběhy výroby a procesy efektivněji vytvářeny a standardizovány vytvořena je i transparence. Celkově dochází k zviditelnění úspěchu.

Pilíře KPM

Náš komplexní řídící systém je podpírán osmi různými pilíři, jejichž podstatné obsahy jsou níže přestaveny.

  1. Soustavné zlepšování: Eliminací ztrát a plýtvání jsou maximalizovány efektivita a účinnost nejen strojů a zařízení, ale i procesů a pracovních postupů.
  2. Autonomní údržba: Výpadkům strojů se zabraňuje tak, že zaměstnanci nesou odpovědnost za vybavení a pracoviště, provádějí sami menší opravy jakož i zabraňují předem poruchám.
  3. Plánovaná údržba: Pomocí preventivní údržby je zajišťována vysoká disponibilita strojů a zařízení.
  4. Management náběhu: Pomocí všechny obory zahrnujícího plánování jsou plynule realizovány nové náběhy strojů a iniciace procesů vývoje.
  5. KPM v kanceláři: Pro zvýšení provozní tvorby hodnot jsou odkrývány a odstraněny ztráty a plýtvání i v administrativní oblasti.
  6. Řízení kvality: Vysoká kvalita výrobků jakož i procesní bezpečnost jsou zajišťovány a optimalizovány eliminací všech ztrát, vznikajících na základě nedostatečné kvality.
  7. Bezpečnost práce, zdraví a ochrana životního prostředí: Kromě zlepšení ochrany životního prostředí stojí bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců v popředí aktivit tohoto pilíře.
  8. Kvalifikace a školení: Systematickým stanovením a pokrytím potřeb školení je docíleno optimální kvalifikace každého jednotlivého zaměstnance.

Pilíře KPM

Operational Excellence

KAMAX usiluje o Operational Excellence. První milník na cestě představuje auditace pro „Bronze-Award for Operational Excellence“ od Centre of Excellence for TPM“ (CETPM) v létě roku 2010.