Požadavek fi. KAMAX: nejvyšší kvalita

 

 

U všech procesů myslíme a konáme v zájmu našich zákazníků

Nacházíte se zde: úvodní strana > Kompetence > Kvalita

Spokojenost zákazníků díky maximální kvalitě

Naši zákazníci vyžadují kvalitu – my ji dodáváme. Proto jsou všechny procesy, struktury a aktivity u KAMAXu zaměřeny na splnění tohoto příslibu.

K zajištění trvalého zlepšování našich výkonů se zaměřujeme na plynulou komunikaci se všemi našimi zainteresovanými skupinami (jako jsou zákazníci, dodavatelé, zákonodárci, veřejnoprávní subjekty a spolupracovníci). Požadavky a spokojenost těchto skupin mají přímý vliv na naši společnost!

Politika jakosti KAMAXu je zaměřena na cílené a metodické plánování, vývoj výrobu, dodávky a hodnocení všech výrobků, služeb jakož i souvisejících procesů. To se děje za přísného dodržování preventivního a chybám zabraňujícího zajišťování kvality.

Centrální řízení kvality zajišťuje v celém koncernu strategickou koordinaci našeho komplexního zabezpečení kvality, jakož i vývoje, zavádění a sledování jednotných požadavků. Kromě toho jsou pro kvalitu relevantní úkoly a činnosti převzaty odděleními kvality v jednotlivých výrobních závodech KAMAX.

Systém řízení kvality fi. KAMAX

 1. Zaměření na zákazníka
  Základem našeho obchodního úspěchu je konsekventní interní a externí zaměření na výhody pro naše zákazníky.

 2. Zapojení zaměstnanců
  Stimulujeme a podporujeme naše zaměstnance prostřednictvím školení a vzdělávání, zapojením do rozhodování jakož i motivačními opatřeními. Tím se nám daří zajistit, že všichni zaměstnanci prohlubují naše principy kvality a myslí a jednají podle nich.

 3. Zaměření na proces
  Přesným popisem našich činností v rámci procesů dosáhneme nejlepší kvality všech služeb. Navíc se stává příspěvek k celkovému úspěchu citelným pro každého jednotlivce.

 4. Nápravná a preventivní opatření
  Systematickou analýzou příčin ve spojení s okamžitým zlepšením schopnosti kvality procesů pomocí vhodných nápravných opatření dosahujeme významného snížení rizika chyb. Získané poznatky budou preventivně přeneseny na podobné výrobky a procesy.

 5. Soustavné zlepšování
  Usilujeme interně a externě o "nula vad". Neustálý rozvoj našich procesů a produktů je dokladem tohoto tvrzení.

 6. Rozvoj dodavatelů
  Podporujeme a využíváme partnersky schopnosti našich dodavatelů, protože zlepšení jejich procesů a výrobků vede v konečném důsledku ke spokojenosti našich společných zákazníků.

Stav Duben 2017

Řízení kvality

Certifikace dle ISO TS 16949

KAMAX GmbH & Co. KG
D-37520 Osterode am Harz
KAMAX GmbH & Co. KG
D-35315 Homberg (Ohm)
KAMAX GmbH & Co. KG
D-36304 Alsfeld
KAMAX S.A.U.
E-46136 Museros (Valencia)
KAMAX s.r.o.
CZ-51101 Turnov
KAMAX L.P.
USA-48446 Lapeer, Michigan
KAMAX Automotive
Fasteners Co., Ltd. China 213149,
Wujin (Changzhou City)