KAMAX spojuje svět

 

Jako nezávislý rodinný podnik stanovujeme celosvětově progresivní standardy

Nacházíte se zde: úvodní strana > Kontakt > Ustanovení k ochraně dat

Ustanovení k ochraně dat

Těší nás Váš zájem o náš podnik a naše výrobky a chceme, abyste se i při návštěvě našich internetových stránek cítili bezpečně ohledně Vašich osobních dat.

V následujícím obdržíte informace o našem použití těchto dat a našich zásadách týkajících se ochrany dat.

1. Získání, zpracování a použití Vašich dat

V zásadě můžete naše webové stránky navštívit bez uvedení informací o Vaší osobě. Uložíme pouze přístupová data bez vztahu k osobě jako např. požadující host adresu (IP počítače), stránky, ze kterých nás navštěvujete, jméno požadovaného souboru jako i popis typu použitého internetového prohlížeče a případně používaného vyhledávače jakož i datum a čas návštěvy. Tato data vyhodnocujeme anonymně a pouze pro statistické účely, abychom mohli naši internetovou prezentaci stále optimalizovat a naši internetovou nabídku vytvořit ještě atraktivněji. Tato data jsou uložena odděleně od informací vztahujících se k osobám v zajištěných systémech a nepřipouští žádné zpětné závěry na jednotlivé osoby.

Osobní data jsou získávána pouze tehdy, když nám je sdělíte dobrovolně v souvislosti s online poptávkami při žádostech o místo, pro navázání kontaktu ohledně nabídky pracovních míst a / nebo v případě vyžádání informací k výrobkům. Vámi sdělená data použijeme bez Vašeho zvláštního svolení výhradně pro splnění a vyřízení účelu, ohledně kterého jste nám tato data sdělili.

S úplným vyřízením poptávky budou Vaše data pro další použití zablokována a po uplynutí daňových a obchodně právních předpisů vymazána, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším užívání Vašich dat.
Udělený souhlas k použití Vašich dat můžete kdykoli v budoucnu odvolat nám adresovaným neformálním sdělením. Pro tyto účely se prosím obraťte na pod bodem 6 jmenovanou kontaktní osobu.

2. Použití cookies

Na různých stránkách používáme cookies, abychom pro Vás učinily návštěvu těchto webových stránek co nejpohodlnější a umožnili použití určitých funkcí.
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou webovým serverem zasílány Vašemu vyhledávači a uloženy na harddisk Vašeho počítače. Přitom nejsou ukládána jakákoli osobní data uživatele. Tyto informace slouží k tomu, abychom Vás při Vaší další návštěvě našich webových stránek automaticky znovu poznali a usnadnili Vám navigaci.

Samozřejmě si můžete naše webové stránky prohlížet i bez cookies. Pokud nechcete, abychom Váš počítač znovu poznali, můžete uložení cookies na Vašem harddisku zabránit tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte „neakceptovat cookies“. Jak to v detailu funguje, si prosím zjistěte z návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud neakceptujete cookies, může to vést k omezení funkcí naší nabídky.

3. Předání Vašich dat

K předání dat jakýmkoli třetím osobám nedochází, pouze v případě, že jste k tomu dali souhlas nebo nám je na základě zákonných ustanovení k tomu uložena povinnost popř. je toto na základě zákonných ustanovení výslovně přípustné.

4. Technická a organizační opatření pro ochranu Vašich dat

Učinili jsme technické a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše poskytnutá osobní data před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněném přístupem. Všichni naši zaměstnanci a všichni na zpracování dat se podílející třetí osoby podléhají spolkovému zákonu o ochraně dat a důvěrné manipulaci s osobními daty.

5. Právo na informace

Na základě spolkového zákona o ochraně dat si můžete bezplatně vyžádat informace o Vašich u nás uložených datech. Navíc můžete kdykoli požadovat, aby nepravdivá data byla opravena, vymazána příp. zablokována.

6. Kontaktní osoba

V případě otázek k ochraně dat, k získání, zpracování nebo použití Vašich osobních dat, v případě získání informací, oprav, zablokování nebo vymazání dat jakož i zrušení udělených souhlasů se prosím obraťte na:

Ochranou dat pověřená osoba
KAMAX Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Deutschland

E-Mail : datenschutzbeauftragter@kamax.de