Firma KAMAX si cení životního prostředí a je k němu šetrná

 

 

Naše ekologické normy jsou přísnější než zákon

Nacházíte se zde: úvodní strana > Podnik > Životní prostředí

KAMAX - systém řízení ochrany životního prostředí

Hospodářský úspěch společnosti může být trvale zajištěn jen tehdy, když jsou ve společnosti jako strategický úkol zakotveny i ekologické aspekty a tak i aktivní ochrana životního prostředí. Samotné dodržování zákonných ustanovení a závazek k ekologicky uvědomělému chování nám ale nestačí. V rámci systému environmentálního managementu KAMAXu pracujeme s vysokou prioritou na minimalizaci ekologických dopadů našich výrobků a procesů a tak aktivně přispíváme k dlouhodobému udržení obyvatelného životního prostředí. V neposlední řadě jsou to naše výrobky samy o sobě, které svými optimalizovanými vlastnostmi napomáhají k tomu, aby byly motory a komponenty vozidel menší a tak mohly být minimalizovány s mobilitou spojené emise.

KAMAX- normy pro životní prostředí

Zajištění dodržování předpisů o ochraně životního prostředí je pro nás samozřejmostí, není ale v žádném případě dostačující. Naše interní pravidla výrazně přesahují rámec celé řady oblastí. Pravidelně posuzujeme naši politiku životního prostředí a integrujeme nový vývoj.

Výrobky a procesy

Při optimalizaci našich produktů a procesů jakož i při jejich dalším vývoji a volbě našich surovin a provozních látek důsledně zohledňujeme ekologické poznatky. Přitom je soustavně zlepšována také energetická účinnost nejen v rámci výrobních procesů, ale také v našich správních oblastech. Sledujeme soustavně dopad našich závodů na životní prostředí a úzkostlivě přijímáme vhodná opatření při nasazení nejlepší dostupné techniky. Přitom vždy jednáme s předvídavostí, protože prevence je lepší než léčba.

Podpora a motivace

Ochrana životního prostředí je založena na odpovědném jednání všech. Každý zaměstnanec je spoluodpovědný za chování k životnímu prostředí v jeho pracovním prostředí a každý vedoucí pracovník je povinen jej názorně podporovat. KAMAX na všech úrovních prostřednictvím odborné přípravy, informovanosti a zapojením do procesu navrhování aktivně podporuje tvorbu povědomí zaměstnanců o životním prostředí.

Chování v nouzových situacích a odvrácení nebezpečí

Společně s odborníky a orgány jsme vyvinuli na podmínky stanovišť podrobně zaměřené nouzové plány a plány na odvrácení nebezpečí. Prostřednictvím pravidelných porad a havarijních cviční zajišťujeme, aby byly tyto plány známé všem zaměstnancům a jejich účinnost byla soustavně předmětem přezkumu.

Kontrola účinnosti

Pomocí pravidelných auditů a dalších stanovených opatření hodnotíme a sledujeme účinnost našeho systému environmentálního managementu a tak všechny environmentální aspekty, které souvisí s naší činností. Dále stanovuje vedení společnosti v Management Review potřebná nápravná opatření jakož i nové cíle pro zlepšování našeho dopadu na životního prostředí.

Komunikace

Provozujeme transparentní informační politiku. Jak naši zákazníci, tak i zainteresovaná veřejnost se pravidelně dozvídají, jakými opatřeními a výsledky se trvale zasazujeme o životní prostředí.

Stav Ledna 2018

Certifikace podle ISO 14001

KAMAX GmbH & Co. KG
D-37520 Osterode am Harz
D-35315 Homberg (Ohm)
D-36304 Alsfeld
KAMAX GmbH & Co. KG
D-35315 Homberg (Ohm)
D-37520 Osterode am Harz
D-36304 Alsfeld
KAMAX S.A.U.
E-46136 Museros (Valencia)
KAMAX s.r.o.
CZ-51101 Turnov
KAMAX L.P.
USA-48098 Troy, Michigan
KAMAX Automotive
Fasteners Co., Ltd.
CN-213149 Changzhou City

Environmental statement

KAMAX GmbH & Co. KG
D-37520 Osterode am Harz
D-35315 Homberg (Ohm)
D-36304 Alsfeld