Materiály KAMAX

 

 

Jedinečné materiály pro náročné požadavky

Nacházíte se zde: úvodní strana > Výrobky > Materiály

Pro nejrůznější aplikace

Spojovací prvky KAMAX splňují i nejnáročnější požadavky našich zákazníků, to je z části způsobeno použitím optimalizovaných materiálů pro danou aplikace.

Volba materiálu určuje jednu z nejpodstatnějších vlastností našich šroubů – pevnost. Neustálý vývoj materiálů má tedy mimořádný význam. Na základě našich dlouholetých zkušeností a odborných znalostí se rozhodným způsobem podílíme na všech inovacích v oblasti materiálů pro vysokopevnostní spojovací prvky, například na novém vývoji duálních ocelí nebo konceptech pro nejvyšší pevnosti. Námi po desetiletí ovládaná metalurgie bóru tak vedla k uvolnění borem legované oceli pro všechny třídy pevnosti.

Aby bylo zajištěno, že všechny šrouby budou splňovat požadované mechanické vlastnosti, používá KAMAX výlučně specificky zvolené materiály. Tyto musí být vhodné pro tváření za studena, aby byly např. možné vysoké stupně přetváření bez trhlin při dobré životnosti nástroje. Nadále jsou nezbytné vynikající zušlechťovací vlastnosti, aby byly zajištěny požadované hodnoty pevnosti a tuhosti našich spojovacích prvků.
Při zohlednění DIN norem dochází k výběru používaných materiálů specificky podle dílů, v závislosti na třídě pevnosti, rozměrech, geometrii a požadavcích zákazníka.

Standardní oblasti užití

Pro standardní díly používáme konečným pevnostem uzpůsobené nízkolegované oceli podle vlastní specifikace. Vysoce legované oceli jako např. A286 se používají, pokud jsou požadovány tepelně odolné nebo -antikorozní vlastnosti.

Speciální užití

Pro speciální užití využíváme duální materiály, jejichž hořečné pevnosti je dosahováno výlučně tvářením za studena, a které tedy mohou být použity bez zušlechťovacího tepelného zpracování. Spojovací prvky z těchto materiálů zaujaly dnes trvalé místo v našem výrobním programu, například za studena tvářené díly, jako jsou kulové čepy s dlouhým dříkem.

Vysocepevnostní spojovací prvky

V oblasti pevnostních tříd 14.8 až 16.8 se nám podařilo vyvinout celosvětově jedinečný koncept materiálu. Specificky tomuto materiál uzpůsobeným tepelným zpracováním dosahujeme jedinečn kombinace vysoké pevnosti ve spojení s vynikající tuhostí. Šrouby této kategorie přispívají podstatným způsobem ke snížení hmotnosti a zmenšení motorů, jakož i dalších komponent vozidel a tak snižují produkci Co2.

Hořčíkové komponenty

Pro použití u hořčíkových komponentů nabízíme spojovací prvky z hliníkových slitin, které představují zajímavou hospodárnou a technickou alternativu k ocelovým šroubům.

Šrouby optimalizované pro trvalou pevnost

Pro dynamicky vysoce namáhané spojovací prvky
– zejména ojniční šrouby – lze mez únavy spojovacích prvků zlepšit tlakovým zpevněním v závitu.
Proto jsou závity válcovány až po tepelném zpracování. KAMAX je schopen použít tuto metodu pro všechny používané materiály.

Šrouby pro zvýšené teploty

Spojovací prvky KAMAX pro zvýšené teploty nabízí různorodé možnosti použití, zejména pro motorech. Dle rozsahu teploty jsou mimo jiné používány vysokolegované materiály jako např. A286. Použití takovýchto materiálů se doporučuje pro teploty > 300°C.

Spojovací prvky z materiálů odolných proti korozi

Pro aplikace, kde jsou zapotřebí speciální nerezavějící materiály, využíváme nejrůznější austenitické materiály. Kromě vynikajících antikorozních vlastností vykazují velmi dobrou funkčnost při vysokých a nízkých teplotách. Vhodné užití těchto materiálů je také pro vysoce namáhaná šroubová spojení z lehkých kovů k přizpůsobení koeficientu tepelné roztažnosti součásti a spojovacího prvku.

Materiály

Standardní rozsah
Speciální použití
Vysoce pevné spojovací prvky
Magnesiové komponenty
Šrouby optimalizované pro trvalou pevnost
Šrouby pro zvýšené teploty
Spojovací prvky z materiálů odolných proti korozi