KAMAX motorové šrouby

 

Elastická poddajnost, schopnost plastické změny, úzká tolerance pevnosti

Nacházíte se zde: úvodní strana > Výrobky > Motorové šrouby

Pro současné a budoucí generace motorů

Moderní spalovací motory jsou neustále optimalizovány ohledně jejich výkonu a výroby. Tudíž jsou i na spojovací prvky kladeny stále vyšší nároky. Motorové šrouby musí a vykazovat zejmén vysoce elastickou poddajnost a výrazně plastickou schopnost změny tvaru, aby byla zajištěna potřebná montážní síla předpětí, požadovaná upínací síla za provozu jakož i redukce amplitudy napětí při dynamickém zatížení.

Neustálý vývoj materiálů, v kombinaci se zkušeností získanou po desetiletí při výrobě vysokopevnostních spojovacích prvků, garantuje velmi úzké tolerance pevnosti.

Pro zvýšení dynamické nosnosti a pro optimalizaci kvality závitů jsou motorové šrouby KAMAX v případě potřeby válcovány až po zušlechťovacím procesu. Při použití speciální povrchové ochranyse navíc navíc vyznačují konstantními koeficienty tření.

Motorové šrouby KAMAX jsou vyvíjeny a vyráběny s ohledem na rozmanité požadavky týkající se kumulace funkcí, zatíženi, vlivů na životní prostředí a ekonomických aspektů.

Ve spojení s nejmodernějším výrobně-technickým zařízením a výkonným systémem řízení kvality splňují motorové šrouby KAMAX také ty nejvyšší požadavky našich zákazníků jakož i samozřejmě všechny národní a mezinárodní normy.

Ojniční šrouby

Pro centrování víka ojnice k ojnici jsou ojniční šrouby KAMAX realizovány buďto jako broušené příp. jako hotově lisované lícované šrouby s pružným dříkem nebo jako kalibrované spirálové resp. drážkované šrouby.

U lámaných ojnic s centrováním nad povrchem zlomu se uplatní ojniční šrouby KAMAX s na závěr válcovaným dlouhým závitem.

Při velmi jemných lomových strukturách na ploše ojnice mohou být ojniční šrouby vybaveny dodatečným předběžným centrováním. KAMAX disponuje optimálními výrobními procesy jakož i potřebným know-how pro výpočet, dimenzování a kontrolu těchto vysoce dynamicky zatížených spojovacích prvků.

Šrouby víka hlavního ložiska

Kvalita zpracování uložení ložiska pro uložení klikového hřídele je stejně jako životnost pánve ložiska podstatně ovlivněna šrouby víka hlavního ložiska KAMAX.

Hlavním cílem tohoto šroubení je absolutně stejnoměrné předpětí, jak při zpracování ložisek, tak i při navazujícím montážním procesu. Pro současné upevnění olejových čerpadel a olejových deflektorů mohou být šrouby víka hlavního ložiska opatřeny na hlavě vnitřním závitem.

Šrouby s válcovou hlavou

U moderních spalovacích motorů jsou používány šrouby s válcovou hlavou KAMAX s úzkou tolerancí hodnot pevnosti. Geometrii dosedací plochy hlavy je dimenzována speciálně ke způsobu zašroubování -a pokud je třeba, optimalizovány naválcovanými podložkami.

Šrouby pro seřizování ventilů

Jako důležitá součást celkového ventilového rozvodu splňují šrouby pro seřizování ventilů KAMAX nejvyšší požadavky na rozměrové zadání jakož i odolnost proti opotřebení po celou dlouhou životnost.

Jako důležitá součást celkového ventilového rozvodu splňují šrouby pro seřizování ventilů KAMAX nejvyšší požadavky na rozměrové zadání jakož i odolnost proti opotřebení po celou dlouhou životnost.

Šrouby setrvačníku

Dynamická zatížení jsou bezpečně přenášena nejkratšími svěrnými délkami.

Centrální šrouby

S hmotnostně optimalizovanými tvary hlav mohou být realizovány největší dosedací plochy.

Motorové šrouby

Ojniční šrouby
Šrouby víka hlavního ložiska
Šrouby s válcovou hlavou
Šrouby pro seřizování ventilů
Šrouby setrvačníku
Centrální šrouby