Speciální šrouby KAMAX

 

 

 

Na míru ušitá inovační řešení

Nacházíte se zde: úvodní strana > Výrobky > Speciální šrouby

I pro nejpřísnější požadavky

Specialisté fi. KAMAX realizují pravidelně v úzké spolupráci se zákazníky zvláště pro aplikační případ nastavené spojovací prvky, které přestavují optimální řešení v souvislosti s funkčností a náklady.

Systém pro izolaci zvuků šířících se hmotou KAVIP®

Ustavičné zpřísňování zákonů týkajících se hluku vozidel jakož i stále stoupající nároky na komfort si vyžadují inovační řešení. Je-li vyžadována redukce přenosu hluku příp. vibrací, je třeba odloučit resonanční tělesa od zdroje vibrací.

Toto je umožněno elastickými, zvuk šířící se tělesem nepřenášejícími spojovací prvky. Fi. KAMAX se podařilo, nejen optimalizovat funkci takovýchto prvků, ale navíc dosáhnout zřetelného zlepšení montážního komfortu a tak i hospodárnosti.

Inovační vývoj systému KAVIP® sestává z kovového spojovacího prvku a dalšího prvku z elastomerového materiálu. Tvářením za studena vyrobený spojovací prvek lze realizovat s veškerými klíčovými tvary.

Výběr materiálu elastomerového prvku probíhá se zaměřením na použití a s ohledem na ekonomická hlediska. Oba prvky jsou během předmontážního kroku spolu pevně spojeny. Velikost dosedací plochy hlavy spojovacího prvku je vytvářena dle požadavků. Centrálním detailem je ke dříku napěchovaný středový prstenec. Splňuje tři zásadní funkce. Svou vzdáleností od dosedací plochy hlavy determinuje stlačení spojení a axiální posuvnost. Dále zabraňuje vypadnutí předmontovaného spojovacího prvku. Zajištění proti samočinnému vykroucení je garantováno.

Účinnost KAVIP® byla doložena akustickou laboratoří a působivě potvrzena použitím při sériové výrobě. V případě potřeby lze pro každé nasazení provést pro použití specifické zkoušky pro doladění.

Systém KAVIP® je vyvíjen a zhotoven pro každý požadavek přímo na míru. Téměř neomezený počet základních tvarů, individuální přizpůsobení průměru příruby hlavy jakož i definovatelná tvrdost elastomeru nabízí široké spektrum použití a optimální řešení pro každého zákazníka.
Použití KAVIP® lze použít jak v kombinaci s profilovým těsněním tak i pro aplikaci bez těsnění.

Ultrapevné šrouby

Ultrapevné šrouby KAMAX o pevnosti 14.8, 15.8 a 16.8 kombinují nejvyšší pevnost s excelentní tuhostí a jsou tak významným přínosem ke zmenšení a snížení hmotnosti motorů a dalších komponentů automobilů.

Dle provedení lze bez ztráty pružnosti docílit 20-30% zvýšení napínací síly oproti běžným šroubům. Materiálový koncept ultrapevných šroubů KAMAX umožňuje všechny tvary hlav a nevytváří žádné omezení ohledně citlivosti na vodíkem indukovaný křehký lom.

Šrouby pro připevnění pásů

Předmontážní řešení mohou být důležitým přínosem pro správnou montáž při současné úspoře nákladů. KAMAX to demonstruje na příkladu předmontážního řešení pro upevňovací oka bezpečnostních pásů. Inovační kombinace pro použití optimalizovaného šroubu a kovového klipu zajišťuje jedinečnou předmontáž spojovacího prvku a nahrazuje současně několik jednotlivých dílů, které byly doposud áchylné k omylům a musely být nákladně montovány na lince.

Pojistné šrouby KAMAGIC®

Příčně zatížená šroubová spojení mají sklon k samočinnému uvolnění. KAMAGIC® je inovativním řešením, kombinující m zjištění proti uvolnění současně s možností opakovaného použití. Šrouby KAMAGIC® lze libovolně často uvolnit, bez toho, že by ztratily svou samojistnou funkci.

Samotvářecí šrouby

Samotvářecí šrouby jsou účinným přínosem pro optimalizaci montážních nákladů. Jako uživatel licence systému TAPTITE® nabízí KAMAX toto celosvětově nejrozšířenější řešen.

Speciální šrouby

KAVIP®
Ultrapevné šrouby
Šrouby pro připevnění pásů
KAMAGIC®
Samotvářecí šrouby