KAMAX spája celý svet


Ako nezávislý rodinný podnik
sa riadime celosvetovými normami, ktoré sa orientujú na budúcnosť

Ste na: Úvodná strana

KAMAX Novinky

Generálny obchodný riaditeľ firmy KAMAX Dr. Wolfgang Scheiding bol ustanovený predsedom nemeckej asociácie výrobcov spojovacích komponentov

Dr. Wolfgang Scheiding bol zvolený za predsedu nemeckej asociácie výrobcov spojovacích komponentov (Deutscher Schraubenverband e.V., DSV). ...

Generálny obchodný riaditeľ firmy KAMAX Dr. Wolfgang Scheiding bol ustanovený predsedom nemeckej asociácie výrobcov spojovacích komponentov

Dr. Wolfgang Scheiding bol zvolený za predsedu nemeckej asociácie výrobcov spojovacích komponentov (Deutscher Schraubenverband e.V., DSV). Počas funkčného obdobia  na pozícii predsedu oddelenia pre oblasť Automotive  v skupine KAMAX ako CMO, bol súčasne rok a pol členom výkonnej rady DSV.

Nemecká asociácia výrobcov spojovacích komponentov DSV spolu s talianskou asociáciou výrobcov spojovacích komponentov stoja na čele v oblasti medzinárodnej spolupráce a DSV je členom Európskeho inštitútu spojovacích komponentov (European Industrial Fasteners Institute; EIFI), asociácie výrobcov spojovacích komponentov v Európe.

Dr. Scheiding zvlášť kladie dôraz na odborné vzdelanie a ďalší dodatočný rozvoj vzdelávania. DSV ponúka raz ročne decentralizovaný technický výcvik v oblasti spojovacích komponentov, ktorý môže absolvovať až 40 ľudí. Okrem toho sa uvažuje o zriadení akadémie, ktorá by poskytovala odbornú prípravu väčšiemu množstvu účastníkov za účelom zvyšovania ich profesionálnej kvalifikácie  v oblastiach ako sú; špecialista inžinier spojovacích komponentov, technik špecialista a odborný výrobný pracovník.

Osobný vzťah Dr. Scheidinga k DSV pretrváva už viac ako 20 rokov. Ako absolvent postgraduálneho štúdia pracoval ako vedecký asistent na oddelení výskumu na Technickej univerzite v meste Darmstadt v Nemecku, podporované nemeckou asociáciou výrobcov spojovacích komponentov DSV. Po obhájení postdoktorantského štúdia a svojich prvých rokoch práce vo firme KAMAX, spolupracoval s technickým výborom asociácie DSV. Začiatkom roka 2016 bol Dr. Scheiding zvolený za predsedu oddelenia pre oblasť KAMAX Automotive. 

Nový závod v Rochester Hills

KAMAX L.P. nedávno přemístil oddělení odbytu a obchodního rozvoje ze závodu Troy do nového závodu v Rochester Hills, Michigan. ...

Nový závod v Rochester Hills

KAMAX L.P. nedávno přemístil oddělení odbytu a obchodního rozvoje ze závodu Troy do nového závodu v Rochester Hills, Michigan. Část zaměstnanců oddělení financí a nákupu byli také přemístěni do těchto nových kanceláří. Mimo to bylo také vytvořeno nové centrum výzkumu a vývoje. S účinností od 1. ledna 2018 společnost změní název společnosti z KAMAX L.P. na společnost KAMAX Corporation.

“Rochester Hills je blíže k některým našim významným zákazníkům a je odsud jednodušší přístup na dálnice”, jak vysvětluje výhody přesunu Tony Palomba, finanční ředitel závodů KAMAX v USA. V rámci tohoto procesu byly všechny související výrobní oddělení přemístěny do rozšířeného závodu v Lapeer v Michiganu. Tato přemístění přinesou společnosti mnohem větší výhody.

Pro zhruba 30 zaměstnanců to znamená přemístit své kanceláře do nového zařízení s velikostí plochy přibližně 1 600 m2. “Naše Administrativa a Centrum výzkumu a vývoje pro závody KAMAX v USA budou od nynějška zde”, uvádí Tony Palomba. Nové Centrum výzkumu a vývoje bude sídlit v prostorách o přibližné rozloze 700 m2.