KAMAX požiadavka: najvyššia kvalita

 

 

Vo všetkých procesoch myslíme a konáme v zmysle našich zákazníkov

Ste na: Úvodná strana > Kompetencie > Kvalita

Spokojnosť zákazníka prostredníctvom maximálnej kvality

Naši zákazníci vyžadujú kvalitu – my ju dodávame. Preto sú všetky procesy, štruktúry a aktivity v KAMAXe zamerané na splnenie tohto prísľubu.

Náš cieľ je neustála komunikácia s našími zainteresovanými stranami (ako sú zákazníci, dodávatelia, legislatíva, úrady a zamestnanci) za účelom zlepšiť kontinuálnym spôsobom náš výkon. Požiadavky a spokojnosť zainteresovaných strán majú priamy vplyv na našu spoločnosť.

Politika kvality KAMAXu je zameraná na cielené a metodické plánovanie, vývoj, výrobu, dodávky a hodnotenie všetkých výrobkov, služieb ako i súvisiacich procesov. Toto sa realizuje za prísneho dodržiavania preventívneho a chybám zabraňujúceho zaisťovania kvality.

Centrálna kontrola kvality zaisťuje v celom koncerne strategickú koordináciu nášho komplexného riadenia kvality ako i vývoja, zavádzania a sledovania jednotných požiadaviek. Okrem toho sú pre kvalitu relevantné úlohy a činnosti prevzaté oddeleniami kvality v jednotlivých výrobných závodoch KAMAX.

Systém riadenia kvality spoločnosti KAMAX

 1. Zameranie na zákazníka
  Základom nášho obchodného úspechu je konzekventné interné a externé zameranie na výhody pre našich zákazníkov.

 2. Zapojenie zamestnancov
  Motivujeme a podporujeme našich zamestnancov prostredníctvom školení a vzdelávania, zapojením do rozhodovania ako i motivačnými opatreniami. Tak sa nám darí, že všetci zamestnanci prehlbujú naše princípy kvality a myslia a konajú podľa nich.

 3. Zameranie na proces
  Presným popisom našich činností v rámci procesov dosiahneme najlepšiu kvalitu všetkých služieb. Navyše sa stáva príspevok k celkovému úspechu osvojiteľným pre každého jednotlivca.

 4. Nápravné a preventívne opatrenia
  Systematickou analýzou príčin v spojení s okamžitým zlepšením schopnosti kvality procesov pomocou vhodných nápravných opatrení dosahujeme významné zníženie rizika chýb. Získané poznatky budú preventívne prenesené na podobné výrobky a procesy.

 5. Neustále zlepšovanie
  Usilujeme sa interne a externe o "nula chýb". Neustály rozvoj našich procesov a produktov je dokladom tohto tvrdenia.

 6. Rozvoj dodávateľov
  Partnersky podporujeme a využívame schopnosti našich dodávateľov, pretože zlepšenie ich procesov a výrobkov vedie v konečnom dôsledku k spokojnosti našich spoločných zákazníkov.

stav: Apríl 2017

Manažment kvality

Certifikácia podľa ISO TS 16949

KAMAX GmbH & Co. KG
D-37520 Osterode am Harz
KAMAX GmbH & Co. KG
D-35315 Homberg (Ohm)
KAMAX GmbH & Co. KG
D-36304 Alsfeld
KAMAX S.A.U.
E-46136 Museros (Valencia)
KAMAX s.r.o.
CZ-51101 Turnov
KAMAX L.P.
USA-48446 Lapeer, Michigan
KAMAX Automotive
Fasteners Co., Ltd. China 213149,
Wujin (Changzhou City)