Operational Excellence  

Vynikající výroba společnosti KAMAX na celém světě

Spokojenost zákazníků díky globální spolupráci a nepřetržitému zlepšování

Operational Excellence je ve společnosti KAMAX (zkráceně OPEX@KX) systémem řízení výroby. Popisuje nejen vynikající výrobu všech závodů společnosti KAMAX po celém světě, ale také cestu nepřetržitého zlepšování. Jako navigační a orientační pomůcka jsou spokojenost zákazníka, naše vlastní cíle a systematický proces zlepšování navzájem propojené dvanácti principy pro excelentní výrobu.

 

Těchto dvanáct principů předurčuje směr, ale současně ponechává prostor pro specifické potřeby jednotlivých závodů a zemí. Důležitou součástí OPEX@KX je zapojení zaměstnanců do nastavování procesů. Každý zaměstnanec tak přispívá ke zdokonalování systému a aktivně se podílí na utváření budoucnosti společnosti KAMAX.

Učit se společně a od sebe navzájem

Spojovacím článkem mezi závody je skenování OPEX. Jeho prostřednictvím a pod heslem „Dnešní měřítko je standardem zítřka“ se od sebe navzájem mohou učit všechny závody, neboť mají transparentní procesy a stavy. Zvláštní pozornost je věnována aktivní výměně vědomostí mezi zaměstnanci různých poboček. Tímto způsobem se navzájem inspirují svými silnými stránkami.

Dvanáct principů OPEX@KX

 • Safety First 
  Bezpečnost na prvním místě: předcházet nehodám
 • S M A R T Targets 
  Jasně definované cíle: stanovovat jednoznačné cíle
 • Information Flow 
  Informační tok: být v neustálém kontaktu s ostatními
 • Go and See 
  Přítomnost vedoucích pracovníků: být osobně k dispozici jako kontaktní osoba
 • Value/Waste Thinking 
  Tvůrčí myšlení a marnotratné myšlení: identifikovat užitečné záležitosti a vyhýbat se zbytečnostem
 • Synchronized Flow Production 
  Synchronizovaná plynulá výroba: nevyrábět nadprodukci
 • Best-in-Class Technology 
  Prvotřídní technologie: používat jen nejlepší stroje a nástroje
 • Systematic Problem Solving 
  Systematické řešení problémů: analyzovat problémy a vyvozovat opatření
 • Transparency and Trust 
  Transparentnost a důvěra: být otevření vůči ostatním a jednat s nimi ohleduplně
 • Qualification and Active Knowledge Sharing 
  Kvalifikace & aktivní sdílení vědomostí: učit se společně a od sebe navzájem
 • Support Personal Growth 
  Podporovat osobní růst: individuálně se dále vzdělávat
 • Clear Roles and Responsibilities
  Jasné role & odpovědnosti: transparentně utvářet struktury