Firemní strategie

KAMAX has been one of the world's leading manufacturers of high-strength fasteners for the mobility industry for more than 85 years. We are a company founded by pioneers and continuously formed by its engineers into a reliable partner for customers from the automotive industry and beyond. Our focus for the future is more than ever on adding value to the mobility world.

KAMAX je již více než 85 let jedním z předních světových výrobců vysokopevnostních spojovacích dílů pro automobilový průmysl. Byl založen průkopníky ve svém oboru a díky svým odborníkům se stává stále spolehlivějším partnerem pro zákazníky z automobilového průmyslu i mimo něj. Naše budoucí zaměření je nyní více než kdy jindy orientováno na přidanou hodnotu v oblasti mobilních prostředků.

Nové technologie a produkty

Ještě větší zaměření na vývoj nových technologií a produktů a rozvoj nových trhů. Na základě našich stávajících odborných znalostí se snažíme růst zejména v oblasti udržitelné mobility.

Efektivita a růst

K větší efektivitě našich evropských závodů přispěje restrukturalizace naší současné výroby, která nám umožní využít větší synergické efekty. V Asii a Americe vyvíjíme velké úsilí, abychom plně využili potenciál těchto lokalit k našemu růstu.

Digitalizace a inovace

Digitalizace má podporovat všechny obchodní oblasti skupiny a současně sloužit jako akcelerátor nových inovací. Z tohoto důvodu společnost KAMAX založila a zmocnila společnost nexineer digital jako nezávislou dceřinou společnost.

Partnerství a spolupráce

Zintenzivnění našich partnerství s dalšími společnostmi. Patří mezi ně joint venture (česky: společná firma) a další formy spolupráce, které odpovídají našim strategickým cílům při vývoji nových technologií a produktů.

Úspěšná spolupráce se skupinou Robert Schröder

Úspěšná spolupráce se skupinou Robert Schröder, ve které má KAMAX 85% podíl. Díky spolupráci s tímto novým partnerem významně rozšiřujeme naše produktové portfolio a můžeme dodávat vysoce kvalitní produkty do nových oblastí mobilních prostředků.