Naše hlavní zásady

Kdo jsme a co nás dělá nezaměnitelnými.

KAMAX hodnotí spokojenost zákazníků jako nejvyšší prioritu

Známe a plníme očekávání našich zákazníků. Náš kompletní rozsah služeb je orientovaný na soustavné zvyšování užitku zákazníků. Pomocí průzkumů u zákazníků kontrolujeme soustavně jejich spokojenost s našimi výkony.

KAMAX usiluje o dlouhodobá partnerství se zákazníky a dodavateli 

Přesvědčujeme naší výkonností - technicky i ekonomicky. Takto vzniká dlouhodobá vývojová a poradenská spolupráce s našimi zákazníky, která přesahuje rámec pouhých vztahů s dodavateli. To platí i pro naše hlavní dodavatele, od kterých očekáváme a pomocí auditů zajišťujeme, že budou mít vůči sobě stejně vysoké požadavky na kvalitu a hospodárnost jaké máme my vůči sobě.

KAMAX je silný silou svých zaměstnanců

Získáváme pro sebe talenty a podporujeme jejich rozvoj a další vývoj. S dostatkem prostoru pro nápady a převzetí odpovědnosti usilujeme o prvotřídní výkony a výsledky. Nadšení, vášeň a hranice a hierarchie přesahující spolupráce vyznačují naši pracovní atmosféru.

KAMAX klade vysoké požadavky na své vedoucí pracovníky

Naše vedoucí pracovníky vybíráme kvůli jejich znalostem a výkonům jakož i podle jejich osobnosti, zejména podle jejich postoje a vůdčího potencionálu. Naši vedoucí pracovníci jsou vzory pro své zaměstnance a mají motivující a situaci odpovídající styl řízení.

KAMAX je technologickým lídrem trhu

Stanovíme globálně standardy v oblastech inovace, kvality a hospodárnosti. Toto výkonové portfolio nás činí předním dodavatelem náročných vysoce pevných spojovacích prvků pro automobilový průmysl. Mezinárodní přítomností a růstem bude tato pozice na trhu dále posilována a rozšiřována.

KAMAX nabízí zákazníkům inovační individuální řešení

Jsme světovým lídrem ve vývoji a výrobě spojovacích prvků pro automobilový průmysl s optimalizovanými vlastnostmi a náklady. Při poskytování na míru šitých aplikací a služeb profitují zákazníci z našeho komplexního know-how ve vývoji výrobků a procesů.

Výrobky KAMAX splňují nejvyšší nároky na kvalitu

Necháváme si na vlastní žádost měřit "kvalitu zaměřenou na nulové chyby". Zde vsázíme na efektivní kontroly kvality a aktivity pro preventivní a vadám zabraňující zajištění kvality. Zlepšujeme neustále výrobky a procesy a pravidelně prověřujeme na základě vhodných ukazatelů naši výkonnost.

KAMAX je mezinárodně činným pro splnění globálních požadavků zákazníků

Jsme celosvětově v mnoha mezinárodních stanovištích v blízkosti našich zákazníků. Díky této přítomnosti zajišťujeme na potřebu orientovanou podporu našich globálně činných zákazníků. Našimi hlavními trhy jsou velké etablované automobilové regióny Evropy a Ameriky, jakož i rostoucí trh v Asii.

KAMAX zajišťuje strategickou nezávislost prostřednictvím ziskového růstu

Usilujeme o dlouhodobou vysokou hospodárnost. Jasné cíle rentability jakož i solidní politika financování zabezpečují pracovní místa a zajišťují zdravý vývoj skupiny firem. To je základem pro smysluplné rozhodování managementu.

KAMAX netoleruje nezákonné nebo pravidlům odporující chování

Působíme zodpovědně a v souladu se zákonem. Nezákonné nebo pravidlům odporující chování nebude v podniku za žádných okolností tolerováno. Toto zajišťujeme celosvětově závaznými Business Conduct Guidelines, které vyžadují i etické chování všech zaměstnanců KAMAXu.

KAMAX se cítí vázán i společenskými záležitostmi

Podporujeme rozvoj naší společnosti prostřednictvím konstruktivních hmotných a nehmotných příspěvků do sociální, kulturní a hospodářské oblasti. Životní prostředí chráníme dodržováním globálních interních předpisů, které přesahují zákonné úpravy.

Náš kodex chování