Cena dodavatele za vynikající kvalitu

KAMAX opět získal v uplynulém roce 2020 cenu dodavatele automobilového výrobce General Motors (GM), který tím ocenil vynikající kvalitu našich výrobků v závodech v Německu – v sídle společnosti Hombergu (Ohm) a v místě založení společnosti Osterode. I přes ztížené ekonomické a výrobní podmínky způsobené pandemií COVID se oběma lokalitám podařilo splnit požadavky zákazníků k jejich nejvyšší spokojenosti.

„Cenu dodavatele za vynikající kvalitu“ uděluje General Motors v Evropě pouze těm dodavatelům, kteří splňují, případně překračují přísná kritéria kvality v rámci celé své skupiny. V loňském roce KAMAX dodal společnosti GM přibližně 3,5 milionu dílů. Jedním z příkladů je pevnostní šroub 15.9U používaný u tříválcového motoru.