Inovácia

Úspešne zrealizované nápady

V záujme našich zákazníkov poskytujeme nielen kreatívne riešenia pre kladené požiadavky, ale aj úplne nové variácie výrobkov. Vždy so zameraním na použitia našich zákazníkov.

Inovácia

Portfólio výrobkov

To pravé pre každé spojenie

Našim zákazníkom poskytneme spojovací prvok, resp. komplexný, za studena tvarovaný výlisok vhodný pre každé použitie: kvalitatívne vysokohodnotné, s jednoduchou montážou a zamerané na budúcnosť.

Portfólio výrobkov

Vyznáte sa?

Test expertných vedomostí

Väčšina našich výrobkov sa vyrába pre automobilový priemysel. Otestujte si svoje znalosti a priraďte k automobilu šesť rôznych produktov.

Tu sa to začína

4fastening  

Individuálny servis - maximálna kvalita - najvyššia flexibilita dodávok

4fastening dodáva po celom svete výrobky KAMAX a výrobky z našej partnerskej siete, ktoré dopĺňajú naše ponukové portfólio: nielen ako malé série a potreby náhradných dielov, ale aj pri veľkých sériách just-in-time / just-in-sequence. Náš 100-percentný dcérsky podnik spĺňa individuálne požiadavky našich zákazníkov a paletu výrobkov najvyššej kvality s vynikajúcim servisom. 

4fastening

FACIL  

Silná strategická aliancia s pridanou hodnotou pre zákazníka

FACIL je náš Joint Venture so spoločnosťou ARaymond. Ako jeden z prvých poskytovateľov na trhu etablovala spoločnosť FACIL full service koncept: spojovacia technika pre priemysel osobných a úžitkových motorových vozidiel, kombinovaná s rozsiahlymi službami pre oblasti výroby, kvality, nákupu a logistiky. FACIL, ktorý je zahrnutý už do fázy vývoja vozidla, vytvára pre svojich zákazníkov zreteľné úspory nákladov a výrazné zlepšenia procesov.

FACIL