Naše smernice

Kto sme a prečo sme výnimoční.

Podnikové smernice

KAMAX hodnotí spokojnosť zákazníkov ako svoju najvyššiu prioritu

Poznáme a plníme očakávania našich zákazníkov. Z tohto dôvodu sa naša úplná ponuka výkonov orientuje na neustále zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Spokojnosť s našimi výkonmi neustále sledujeme pomocou dotazníkov u zákazníkov.

KAMAX sa usiluje o dlhodobé partnerstvá so zákazníkmi a dodávateľmi 

Naším dôkazom je náš výkon - technický ako aj hospodársky. Takto vznikajú dlhodobé vývojové a poradenské kooperácie s našimi zákazníkmi, ktorí vychádzajú z dokonalého dodávateľského vzťahu. To platí aj pre našich hlavných dodávateľov, od ktorých očakávame a prostredníctvom auditu aj zabezpečujeme, aby aj oni kládli na seba takisto vysoké nároky ohľadom kvality a hospodárnosti, aké si kladieme my.

KAMAX je silný vďaka sile svojich pracovníkov 

Získavame pre nás talenty a podporujeme ich rozvoj a ďalšie vzdelávanie. Poskytujeme veľa priestoru pre nápady a prevzatie zodpovednosti a prostredníctvom toho sa usilujeme o prvotriedne výkony a výsledky. Nadšenie, odhodlanosť a spoločné pôsobenie nad rámec a hierarchie vyzdvihujú našu pracovnú atmosféru.

KAMAX kladie vysoké požiadavky na riadiacich pracovníkov 

Našich riadiacich pracovníkov si vyberáme podľa ich vedomostí a výkonov ako aj podľa ich osobností, najmä ich názorov a ich potenciálu riadenia. Naši riadiaci pracovníci sú vzormi pre našich pracovníkov so štýlom riadenia, ktorý sa orientuje na výkony, kooperatívu a prispôsobuje sa danej situácii.

KAMAX má na trhu vedúce miesto v oblasti techniky

Používame medzinárodné normy v oblastiach inovácie, kvality a hospodárnosti. Toto portfólio výkonov z nás činí jedného z vedúcich poskytovateľov náročných vysokopevných spojovacích súčiastok pre automobilový priemysel. Medzinárodnou prezenciou a rastom sa toto postavenie na trhu stále upevňuje a rozširuje.

KAMAX ponúka svojim zákazníkom inovatívne individuálne riešenia 

Vo vývoji a výrobe spojovacích súčiastok pre automobilový priemysel máme vo svete ohľadom optimalizácie vlastností a nákladov vedúce postavenie. Z našej schopnosti pripraviť vývoj a služby presne podľa ich použitia profitujú zákazníci z nášho rozsiahleho know-how vo vývoji produktov a postupov.

Produkty KAMAX spĺňajú tie najvyššie požiadavky kvality

Našu kvalitu meriame na základe vlastnej požiadavky nulovej chybovosti. V tomto smere kladieme dôraz na efektívne kontroly kvality a aktivity, ktoré smerujú k preventívnemu zabezpečeniu kvality a zabraňujú vzniku chýb. Neustále zlepšujeme produkty, ale aj procesy a na základe vhodných ukazovateľov pravidelne kontrolujeme našu výkonnosť.

KAMAX pracuje v medzinárodnom rozsahu na splnení globálnych potrieb zákazníka

Naším celosvetovým pôsobením vo viacerých medzinárodných závodoch sme k zákazníkovi veľmi blízko. Našou prezenciou zabezpečujeme naším globálne činným zákazníkom starostlivosť, ktorá sa orientuje na ich potreby a aj mimo hranice. Naše hlavné trhy sú veľké etablované automobilové regióny: Európa a Amerika, ako aj rastúci trh v Ázii.

KAMAX svojím profitujúcim rastom zabezpečuje strategickú nezávislosť 

Usilujeme sa o dlhodobo vysokú hospodárnosť. Jasné ciele rentability ako aj solídna finančná politika zabezpečujú pracovné miesta a zdravý vývoj podnikových závodov ako nezávislého rodinného podniku.  To je podkladom pre strategicky zmysluplné manažérske rozhodnutia.

KAMAX netoleruje porušenie zákonov 

Pracujeme zodpovedne a v súlade so zákonnými ustanoveniami. Za žiadnych okolností v podniku netolerujeme správanie, ktoré je v rozpore so zákonom. Táto požiadavka je zahrnutá v medzinárodne platných smerniciach, Business Conduct Guidelines, ktoré od pracovníkov všetkých závodov KAMAX vyžadujú aj eticky korektné správanie.

KAMAX je zodpovedný aj voči spoločenským požiadavkám 

Podporujeme vývoj našich spoločností pomocou konštruktívnych príspevkov hmotného a nehmotného druhu v sociálnej, kultúrnej ako aj hospodárskej oblasti. Životné prostredie chránime dodržiavaním interných celosvetových noriem, ktoré vychádzajú nad rámec zákonných požiadaviek.

Náš kódex správania sa