KAMAX získal SAP ocenenie kvality

(f.l.t.r.) Dr. Rüdiger Göbel (PwC), Julija Skapova and Mario Braun

SAP ocenil KAMAX za rýchle a úspešné zavedenie CRM systému (Manažérstvo vzťahov so zákazníkmi / Customer Relationship Management)  pre lepšiu organizáciu vzťahov so zákazníkmi. Digitálna platforma (Cloud for Customer) bola najprv zavedená v oblasti predaja za účelom zmapovania a riadenia všetkých zákazníckych aktivít a procesov na celom svete, predovšetkým pre  riadenie prvotných obchodných vzťahov. Spoločnosť KAMAX okrem toho predstavila ďalší online nástroj (SAP JAM), ktorý uľahčuje komunikáciu a spoluprácu zamestnancov.

Zo 120 projektov pôvodne navrhovaných rôznymi spoločnosťami bolo deväť ocenených. Rozhodujúcim faktorom pre ocenenie projektu bolo využitie a realizácia tak ako aj dodržanie časového plánu a rozpočtu pri implementácií. Na základe krátkeho času realizácie projektu, v trvaní 19 týždňov od prvého testu do Go-Live  (uvedenia do prevádzky) obdržal KAMAX ocenenie v kategórií Fast Delivery (rýchle dodanie)  a zaradil sa do zoznamu renomovaných podnikov ako BAYER a KUKA. Ocenenie kvality za KAMAX prevzal pán Mario Braun Viceprezident Produktový Management a Julija Skapova, referentka predaja v SAP-Arene Mannheim.