Co nabízíme

Mezinárodní program pro praktikanty · Přímý nástup

Průběžně začínáme

Tři osobnosti – různé priority

Osobnosti, které hned po ukončení vysoké školy zahájily svoji kariéru ve společnosti KAMAX. Klikněte na fotografii a dozvíte se více o jejich prioritách a nabídkách, které jim KAMAX poskytuje.

Corinne C., Absolventi

Její priority

Co nabízíme

Během školicího programu jsem mohl/a použít a dále rozvíjet své zahraniční zkušenosti.

Hodně pro mě znamená i možnost dlouhodobě pracovat na mezinárodní úrovni.

Pro mě je také důležité, abych měl/a čas na své přátele a rodinu, stejně jako na koníčky a cestování.

Philipp B., Absolventi

Jeho priority

Co nabízíme

Rozhodujícím faktorem pro mě je zajímavá výzva, kdy mohu uplatnit znalosti z mého studia.

Pro mě je důležité, abych se mohl/a zapojit a něco uvést do pohybu.

Chtěl/a bych se profesně rozvíjet a také převzít odpovědnost vedoucího pracovníka.

Adrian L., Absolventi

Jeho priority

Co nabízíme

Díky školicímu programu jsem se mohl/a seznámit s KAMAXem z mnoha různých perspektiv.

Můj názor by měl být vyslyšen, i když je to moje první zaměstnání.

Chtěl/a bych se dále rozvíjet i po ukončení školicího programu.

Hodíme se k sobě?

úspěšní jako tým

Vyzkoušejte to.
Šest otázek. Šest minut.

Jdeme na to

Můj nadřízený je mi nejen šéfem ale také rádcem.

Philipp B., Technický asistent ředitele (závod v Německu)

Co nabízíme

Jako stážistka jsem byla v Německu, v USA, v České republice a ve Španělsku.

Corinne C., Trainee (Oddělení lidských zdrojů)

Co nabízíme

I když jsem ještě mladý, jsou mi svěřovány velmi zajímavé projekty.

Adrian L., Trainee (Engineering)

Co nabízíme

Pracovní místa ve společnosti KAMAX

Hledáme pracovníky s nadšením pro prvotřídní výsledky.

Váš kontaktní partner

Jste připraven/a?

Rádi Vám poradíme!