Kvalita

Spokojenost zákazníků je naší nejvyšší prioritou, a proto je pro nás na prvním místě i téma kvality. Náš cíl: nulová chybovost.

Náš slib kvality

Všechny procesy, struktury a aktivity ve společnosti KAMAX zaměřujeme na dodržení tohoto závazku. Abychom neustále zlepšovali svoji výkonnost, udržujeme úzké kontakty s našimi zákazníky a dodavateli, se zákonodárci a veřejnými orgány a s našimi zaměstnanci, zkrátka a dobře se všemi těmi, kteří mají přímý vliv na naši společnost.

Hlavní zásadou naší politiky kvality je preventivní a chybám předcházející zajištění kvality. Je zaměřeno na cíleně orientované metodické plánování, vývoj, výrobu, dodávku a hodnocení všech produktů, služeb a souvisejících procesů. Náš komplexní systém kvality je koordinován centrálním managementem kvality, který vyvíjí, zavádí a sleduje jednotné předpisy v rámci celé skupiny. Úkoly a činnosti související s kvalitou ve výrobě, logistice a komunikaci se zákazníky jsou zpracovávány odděleními kvality v příslušných výrobních závodech KAMAXu.

Systém managementu kvality KAMAX

 • Orientace na zákazníka
  Důsledné interní a externí zaměření na výhody pro naše zákazníky je základem našeho obchodního úspěchu.
 • Zapojení zaměstnanců
  Vyzýváme a podporujeme zaměstnance prostřednictvím odborné přípravy a dalšího vzdělávání, spoluúčastí při rozhodování a pomocí motivačních opatření. Tímto způsobem se snažíme zajistit, aby si všichni zaměstnanci osvojili naše zásady kvality a podle nich přemýšleli a jednali.
 • Orientace na procesy
  Díky přesnému popisu našich činností v rámci jednotlivých procesů dosahujeme ve všech směrech nejvyšší možnou kvalitu. Tímto přispíváme k naší celkové úspěšnosti, která je pro každého transparentní.
 • Nápravná a preventivní opatření
  Pomocí systematické analýzy příčin v kombinaci s okamžitým zlepšením kvality procesů pomocí vhodných nápravných opatření dosahujeme významného snížení rizika chybovosti. Získané poznatky se preventivně aplikují i na srovnatelné produkty a procesy.
 • Neustálé zlepšování
  Interně i externě usilujeme o dosažení „nulové chybovosti“. Důkazem tohoto tvrzení je neustálý vývoj našich procesů a produktů.
 • Rozvoj dodavatelů
  Podporujeme a využíváme schopnosti našich dodavatelů kooperativním způsobem, protože i zdokonalování jejich procesů a produktů v konečném důsledku slouží spokojenosti našich společných zákazníků.