Kvalita

Spokojnosť zákazníkov má pre nás najvyššiu prioritu a preto je pre nás téma kvality na prvom mieste. Náš cieľ: nulová chybovosť.

Náš prísľub kvality 

Všetky procesy, štruktúry a aktivity v spoločnosti KAMAX zameriavame na to, aby sme tento prísľub dodržali. Na neustále zlepšovanie našej práce udržiavame úzky kontakt s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, so zákonodarným zborom, s verejnými inštitúciami a s našimi zamestnancami, v skratke so všetkými zúčastnenými, ktorí majú priamy vplyv na náš podnik. 

Preventívne a chybám zabraňujúce zabezpečenie kvality je smernicou našej politiky kvality. Koncentrujeme sa na plánovanie, vývoj, výrobu, dodávky a posúdenie všetkých produktov, služieb a príslušných procesov orientované na cieľ a s primeranými metódami. Náš komplexný systém riadenia kvality sa koordinuje centrálnym manažmentom kvality, ktorý v rámci celej skupiny vytvára, zavádza a monitoruje jednotné zadania. Úlohy a činnosti podstatné pre kvalitu vo výrobe, logistike a v komunikácii so zákazníkmi preberajú oddelenia kvality v príslušných výrobných závodoch KAMAX.

Systém manažmentu kvality KAMAX

 • Orientácia na zákazníka
  Konzekventná interná a externá orientácia na úžitok pre našich zákazníkov je základom nášho obchodného úspechu. 
 • Zapojenie zamestnancov
  Vyzývame a podporujeme zamestnancov prostredníctvom výcviku a ďalšieho vzdelávania, zapojenia do rozhodnutí, ako aj motivačnými opatreniami. Takto dosahujeme, že všetci zamestnanci prehlbujú cit k princípom kvality a potom podľa toho myslia a konajú. 
 • Orientácia na proces
  Presným popisom našich činností v rámci procesov dosahujeme najvyššiu možnú kvalitu všetkých výkonov. Okrem toho sa tým osvojuje príspevok každého jednotlivca k celkovému úspechu. 
 • Korekčné a preventívne opatrenia
  Dosahujeme zreteľnú redukciu rizík chýb prostredníctvom systematickej analýzy chýb v spojení s následným zlepšením kvality procesov pomocou vhodných korekčných opatrení. Získané poznatky sa preventívne prenášajú na porovnateľné produkty a procesy. 
 • Neustále zlepšovanie
  Interne a externe sa snažíme o "nulovú chybovosť". Neustály ďalší vývoj našich procesov je podkladom pre tento nárok. 
 • Vývoj u dodávateľov
  Partnerským spôsobom podporujeme a využívame schopnosti našich dodávateľov, pretože aj zlepšenie ich procesov a produktov nakoniec slúži spokojnosti našich spoločných zákazníkov.