Podnik

Zamerané na zákazníka

KAMAX závody v Európe, Amerike a v Ázii zamestnávajú približne 4 000 ľudí. KAMAX vyvíja a vyrába spojovacie prvky nielen pre automobilový priemysel po celom svete.

Podnik

Kompetencie

Špičkový v oblasti technológii

Naši zákazníci sa na nás môžu spoľahnúť. Po celom svete nastavujeme štandardy v oblasti vývoja a výroby spojovacích prvkov.

Kompetencie

Riešenia

Inovatívny a spoľahlivý

Rozumieme požiadavkám našich zákazníkov a poskytujeme kvalitatívne vysokohodnotné a na budúcnosť poukazujúce spoje na najnáročnejšie použitia.

Riešenia

Kariéra

Naša pracovná atmosféra sa vyznačuje nadšením, vášňou a spoločnou tímovou prácou nepoznajúc hranice a hierarchie.

Silný vďaka našim zamestnancom