Portfólio výrobkov

Vytvárame silné spojenia.

Na každú požiadavku správne riešenie

Efektívne, s jednoduchou montážou a so zameraním na budúcnosť - to je naša snaha. Preto sme celosvetovo technologicky vedúcim výrobcom spojovacích prvkov v mobilnom priemysle i mimo neho.

Engine  

Ojnicová skrutka

Ojnicové skrutky sú dynamicky veľmi namáhanými skrutkami, ktoré navzájom spájajú obidve polovice veľké oko ojnice.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Vysoko pevné alebo ultra pevné spojovacie prvky
 • Vysoká únavová pevnosť 
 • Možnosť viacnásobného zaskrutkovania
 • Potenciál pre downsizing vďaka použitiu ultra pevných materiálov (KXtreme)
 • Vysoká poddajnosť vďaka špeciálnemu dizajnu

Skrutka na nastavenie vôle ventilov

Pomocou skrutky na nastavenie vôle ventilov sa nastavuje vôľa ventilov motorov nákladných automobilov.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Vybavená náročnými geometriami tvarovania za studena / toleranciami s ohľadom na záber vnútorného kľúča a geometriou guľovej hlavy
 • Dodatočné obrábanie pozdĺžnych a priečnych otvorov, ako aj gule rezaním
 • Ako konštrukčná skupina s predmontovanou guľovou panvou

Drivetrain  

Skrutka kardanového hriadeľa 

Skrutka kĺbového hriadeľa spája kardanový hriadeľ s diferenciálom nápravy.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Normovaná alebo norme podobná geometria skrutiek
 • Pri zúžených montážnych pomeroch vybavená prevodom na vnútorný kľúč
 • Ako predmontovaná konštrukčná skupina uľahčuje manipuláciu na montážnej linke a skracuje časy montáže

Upínací čap

Upínací čap sa zavarí do karosérie a slúži ako matica pre skrutkový spoj nápravy

Požiadavky/vlastnosti:

 • Reverzne extrudovaný diel s vnútorným závitom s veľmi veľkým priemerom príruby
 • Dodatočné obrábanie rezaním v oblasti vnútorného závitu potrebné

Wheels

Kolesová skrutka

Kolesová skrutka sa používa na upevnenie kolesa na vozidlo. V dôsledku pravidelnej výmeny pneumatík sa žiadny iný spoj na vozidle nezaskrutkováva tak často.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Hlava skrutky so špeciálnym dizajnom ľahkej konštrukcie vyžaduje optimalizované procesy tvarovania za studena
 • Vybavené špeciálne prispôsobenými systémami povrchovej úpravy
 • Najvyššie požiadavky na opätovnú zoskrutkovateľnosť, správanie pri uvoľňovaní za tepla a ochranu proti korózii
 • Bezpečnostne relevantný skrutkový spoj

Držiak rezervného kolesa

Tento čap drží rezervné koleso v priehlbine.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Plochá hlava skrutky bez záberu kľúča
 • Čiastočne vyhotovená so špeciálnymi závitmi - pohybový alebo trapézový závit
 • Nízke požiadavky na pevnosť držiaka rezervného kolesa (väčšinou z nezušľachtenej ocele)

Suspension  

Excentrická skrutka

Excentrická skrutka sa používa na nastavenie stopy a odklonu na zadnej náprave.

 • Pri nákladovo optimalizovaných vyhotoveniach sa za studena tvaruje nielen excentrická príruba, ale aj drážka v závitovej časti
 • Štandardné riešenia sa vyhotovujú väčšinou dvojdielne a drážka sa vyrába trieskovým obrábaním
 • Z dôvodu drážky v drieku je potrebný špeciálny postup valcovania závitov

Guľový čap pre stabilizátory

Guľové čapy spájajú stabilizátor nápravy s držiakom kolesa.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Za studena tvarovaná geometria hlavy ako predkontúra pre trieskové dodatočné obrábanie

Seating

Upevňovacia skrutka sedadla

Tieto skrutky upevňujú sedadlá na karosériu. Často sa na to používajú skrutky tvarujúce závity (KXtap).

Požiadavky/vlastnosti:

 • Dizajn skrutiek s geometriou drieku tvarujúcou závit
 • Indukčne kalená špička
 • Špeciálne mazivá vhodné pre tvarovanie závitov

Upevnenie bezpečnostného pásu

Pomocou tejto skrutky sa plochá spona bezpečnostného pásu upevní na karosériu. Ide pritom o riešenie predbežnej montáže pripravené na zabudovanie.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Riešenie predbežnej montáže so skrutkou optimalizovanou na použitie a s kovovou príchytkou
 • Nahrádza nákladné riešenia z viacerých komponentov 
 • Znižuje procesné časy pri montáži

Brakes

Upevnenie strmeňa brzdy

Táto skrutka spája brzdový strmeň s držiakom brzdového strmeňa.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Normovaný alebo norme podobný dizajn skrutiek
 • Mikrozapuzdrená vrstva lepidla zabraňuje uvoľneniu spojenia počas prevádzky.
 • Koncipované na zvýšené teploty použitia spôsobené tepelnou energiou pri brzdení
 • Vybavené vhodným systémom povrchovej úpravy
 • Bezpečnostne relevantný skrutkový spoj

Čap ťažnej kotvy

Čap ťažnej kotvy spája teleso posilňovača brzdnej sily.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Diel tvarovaný za studena s náročnými toleranciami
 • Vysoké požiadavky na drsnosť povrchu hladkého drieku
 • Rozdielne priemery závitov a pozície závitov
 • Špeciálny závit s posunutím stúpania

Body  

Štandardné diely

Skrutkové spoje komponentov karosérie pred prvým lakovaním, "body-in-white", ako napríklad pri skrutkovom spoji závesu dverí.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Geometria skrutiek podľa normy alebo podobná norme
 • Najmenšie požiadavky na ochranu proti korózii, pretože sa spravidla prelakujú
 • Možnosť získať aj s pomôckami na zavedenie pre optimalizovanú montáž skrutiek

Skrutka s guľovou hlavou

Skrutka s guľovou hlavou upevní nárazník zadnej kapoty na karosériu.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Komplexná geometria tvarovania za studena s podrezaním a guľou, vyrobená pomocou delenej nástrojovej technológie (Split Die)
 • Predmontovaná nestratiteľná a voľne otočná podložka

Steering

Upevnenie prevodovky riadenia

Tieto skrutky upevňujú prevodovku riadenia vozidla na teleso nápravy.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Geometria skrutiek podľa normy alebo podobná norme
 • Vyhotovená s predmontovanou, nestratiteľnou podložkou pre optimálne vlastnosti skrutkového spoja 
 • Z dôvodu veľkého pomeru dĺžky a priemeru skrutky sa používajú špeciálne procesy vyrovnávania

Guľový čap s dlhým driekom

Guľový čap s dlhým driekom tvorí spolu s hlavou spájacej tyče riadenia spájaciu tyč riadenia, aby bolo možné vykonávať riadiaci pohyb na prednej náprave.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Komplexná geometria vyrobená tvarovaním za studena
 • Špeciálny koncept materiálu dosahuje potrebnú pevnosť samotným tvarovaním za studena

Electrical

Upínacia skrutka skrine pre elektromotor

Táto dlhá a tenká skrutka upína skriňu elektromotora.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Kombinácia malého menovitého priemeru závitu s veľmi veľkou dĺžkou skrutky
 • Špeciálny postup tepelnej úpravy alebo procesov vyrovnania na zabezpečenie rovnosti
 • Špeciálne materiály umožňujú vyhnúť sa tepelnej úprave a procesom vyrovnávania pri nemenne vysokých požiadavkách na rovnosť

Guľôčková skrutka

Tento hrubý kus guľôčkovej skrutky so šesťhranným prevodom sa používa pri elektronickej parkovacej brzde (EPB). Vreteno sa poháňa prostredníctvom elektromotora, pri ovládaní parkovacej brzdy tlačí na valec a tento zase na brzdu.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Zvláštne požiadavky na tolerancie tvaru a polohy oválu vonkajšieho šesťhranného, ako aj šesťhranu
 • Zvláštne požiadavky na tolerancie dĺžky a priemeru
 • Sú potrebné rozsiahle merania na zabezpečenie kvality, napr. použitím 3D súradnicového meracieho stroja

Exhaust

Závrtná skrutka

Tieto žiaruvzdorné alebo vysoko žiaruvzdorné závrtné skrutky sa často používajú na upevnenie turbodúchadla alebo kolena výfukového potrubia.

Požiadavky/vlastnosti:

 • Dizajn svorníka uľahčuje montáž komponentov zaistením konštrukčných dielov pri nasadzovaní na svorník, pretože tento drží konštrukčný diel v pozícii
 • Špeciálny výber žiaruvzdorných alebo vysoko žiaruvzdorných materiálov v závislosti od teploty použitia (do 650°C)
 • Špeciálny výber povrchovej úpravy, pretože skrutkový spoj musí ostať napriek vysokému rozsahu teplôt použitia schopný servisu