Inovácia

Úspešne zrealizované nápady

V záujme našich zákazníkov poskytujeme nielen kreatívne riešenia pre kladené požiadavky, ale aj úplne nové variácie výrobkov. Vždy so zameraním na použitia našich zákazníkov.

Inovácia

Portfólio výrobkov

To pravé pre každé spojenie

Našim zákazníkom poskytneme spojovací prvok, resp. komplexný, za studena tvarovaný výlisok vhodný pre každé použitie: kvalitatívne vysokohodnotné, s jednoduchou montážou a zamerané na budúcnosť.

Portfólio výrobkov

Vyznáte sa?

Test expertných vedomostí

Väčšina našich výrobkov sa vyrába pre automobilový priemysel. Otestujte si svoje znalosti a priraďte k automobilu šesť rôznych produktov.

Tu sa to začína

4fastening  

Individuálny servis - maximálna kvalita - najvyššia flexibilita dodávok

4fastening dodáva po celom svete výrobky KAMAX a výrobky z našej partnerskej siete, ktoré dopĺňajú naše ponukové portfólio: nielen ako malé série a potreby náhradných dielov, ale aj pri veľkých sériách just-in-time / just-in-sequence. Náš 100-percentný dcérsky podnik spĺňa individuálne požiadavky našich zákazníkov a paletu výrobkov najvyššej kvality s vynikajúcim servisom. 

4fastening

FACIL  

Silná strategická aliancia s pridanou hodnotou pre zákazníka

FACIL je náš Joint Venture so spoločnosťou ARaymond. Ako jeden z prvých poskytovateľov na trhu etablovala spoločnosť FACIL full service koncept: spojovacia technika pre priemysel osobných a úžitkových motorových vozidiel, kombinovaná s rozsiahlymi službami pre oblasti výroby, kvality, nákupu a logistiky. FACIL, ktorý je zahrnutý už do fázy vývoja vozidla, vytvára pre svojich zákazníkov zreteľné úspory nákladov a výrazné zlepšenia procesov.

FACIL

nexineer digital GmbH

Digitálne riešenie

Nexineer je digitálna spoločnosť skupiny KAMAX. Tím Nexineer testuje a rozvíja nápady na optimalizáciu každodennej práce všetkých zamestnancov spoločnosti KAMAX pomocou moderných digitálnych riešení pre výrobné a obchodné procesy. Ako nezávislá obchodná jednotka Nexineer nielen zvyšuje rýchlosť vývoja KAMAXu, ale ponúka aj digitálne produkty, služby a obchodné modely pre našich koncových zákazníkov.

nexineer digital

Skupina Robert Schröder

Precízne diely pre mobilitu i mimo nej

Vďaka 85% väčšinovému podielu sú štyri závody skupiny Robert Schröder neoddeliteľnou súčasťou KAMAX. Spoločnosť je výrobcom kvalitných a zložitých za studena tvárnených dielov v automobilovom priemysle i mimo neho. Toto výrobné zameranie rozširuje klasické produktové portfólio skupiny KAMAX na ďalšie odvetvia a typy výrobkov – napr. do sektorov elektronických bicyklov a priemyselných prevodoviek. Úzke partnerstvo umožňuje obom spoločnostiam ešte lepšie pokryť požiadavky zákazníkov a ponúkať širšiu škálu riešení a služieb pre aplikácie v najrôznejších priemyselných odvetviach.

Robert Schröder