Impresum  

KAMAX Holding GmbH & Co. KG

Dr.-Rudolf-Kellermann-Str. 2
35315 Homberg (Ohm)
Nemecko

Komanditná spoločnosť so sídlom v meste Homberg (Ohm)
Obvodný súd Gießen, HRA 4247
IČ DPH: DE115897469

osobne ruč. spol. Dr. Rudolf Kellermann GmbH
Sídlo Homberg (Ohm) Obvodný súd Gießen HRB 7606

Vedenie spoločnosti:

Reinhard Rupprecht (predseda)
​​​​​​​Christoph Görtz

Telefón: +49 6633 79-0

E-Maily:
communications@kamax.com
purchasing@kamax.com
sales@kamax.com

Vylúčenie záruky

Na našich internetových stránkach nájdete odkazy (Links) na cudzie stránky na internete. Chceme Vás upozorniť na to, že nemáme vplyv na stvárnenie a obsah stránok, na ktoré sa odkazuje. Nemôžeme preto ani prevziať záruku za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu tu poskytovaných informácií. Z tohto dôvodu sa dištancujeme od všetkých obsahov týchto stránok. Toto vyhlásenie platí pre všetky odkazy na externé stránky a ich obsahy, ktoré sú obsiahnuté na našich internetových stránkach.

Spoločnosť KAMAX nie je povinná neustále kontrolovať zmeny obsahov, na ktoré sa v jej ponuke (odkazy) odkazuje, ktoré by mohli nanovo opodstatniť zodpovednosť. Až keď spoločnosť KAMAX zistí alebo bude inými upozornená na to, že konkrétna ponuka, na ktorú sa odkazuje, vyvoláva občiansko-právnu alebo trestno-právnu zodpovednosť, zruší spoločnosť KAMAX odkaz na túto ponuku, pokiaľ je to technicky možné a únosné.