Application Engineering  

Optimálne aplikačné riešenia pre požiadavky našich zákazníkov

Nájdeme správne riešenie

Mnohí naši aplikační inžinieri získali svoje know-how v našom firemnom centre výskumu a vývoja. Poznajú KAMAX a rýchlo sa oboznamujú s požiadavkami svojich zákazníkov. Vypracujú návrhy, ako by bolo možné optimálne prispôsobiť príslušné požiadavky zákazníka. Pri týchto pokusoch ich podporujú naše aplikačné laboratóriá v Európe, Číne a v USA. Na požiadanie tiež nastavia podmienky zoskrutkovania na výrobnej linke u zákazníka.

Plus pre našich zákazníkov

Vyrábame diely s najlepšími vlastnosťami výrobkov, vybavené odporúčaniami pre optimálne uťahovanie. Naši inžinieri majú na pamäti vždy oboje: pokusmi optimalizujú požadovaný diel a následne simulujú montážne podmienky u zákazníka. Naši zákazníci tak dosahujú maximum pokiaľ ide o náklady a funkčnosť, pretože už vopred vedia, čo je v ich výrobe možné a cenovo efektívne realizovať.

Kompetentný partner v každom smere

Naši produktoví manažéri sú zodpovední za konkrétne segmenty produktov mnohých zákazníkov a získavajú nápady pre nové produkty na základe požiadaviek globálneho trhu. To z nich robí špecialistov, ktorí nájdu v spoločnosti KAMAX riešenia prispôsobené na mieru, pričom zohľadňujú najnovšie inovácie. Toto všetko sa vykonáva vo veľmi úzkej spolupráci medzi oddeleniami Výskum & vývoj a Aplikačného inžinierstva.

Výhody pre našich zákazníkov

  • Aplikovanie najnovších inovácií v príslušných oblastiach využitia
  • Použitie najnovších technológií, napríklad pre úsporu hmotnosti (ľahká konštrukcia)
  • Aplikačné inžinierstvo a Výskum & vývoj vytvárajú na základe požiadaviek aplikačné  riešenia