Application Engineering  

Optimální řešení aplikací pro splnění požadavků našich zákazníků

Nalezneme správné řešení 

Mnoho našich aplikačních inženýrů získalo své know-how v našem vlastním výzkumném a vývojovém centru. Znají KAMAX a rychle se seznámí s požadavky jeho zákazníků. Vytváří návrhy, jak lze naše produkty optimálně přizpůsobit požadavkům zákazníka. Při těchto pokusech jim pomáhají naše aplikační laboratoře v Evropě, Číně a v USA. Na požádání mohou také sledovat podmínky při šroubování na výrobní lince u zákazníka.

Výhoda pro naše zákazníky

Vyrábíme díly s nejlepšími možnými výrobními vlastnostmi, ke kterým poskytujeme doporučení pro optimální utažení. Naši inženýři mají na zřeteli vždy obojí: při pokusech optimalizují požadovaný díl a potom simulují podmínky montáže u zákazníka. Naši zákazníci tak dosáhnou nákladového i funkčního maxima, protože předem vědí, co lze při jejich výrobě nákladově efektivně realizovat.

Kompetentní partner v každém ohledu

Naši produktoví manažeři mají odpovědnost za jednotlivé segmenty produktů pro všechny zákazníky, a z požadavků globálního trhu odvozují nové nápady na výrobky. Jsou tak specialisty, kteří nalézají na míru šité řešení s ohledem na nejnovější inovace společnosti KAMAX. Toto vše probíhá ve velmi úzké spolupráci oddělení výzkumu a vývoje s oddělením aplikačního inženýrství.

Výhody pro naše zákazníky

  • Aplikace nejnovějších výsledků vývoje v příslušných oblastech použití
  • Použití nejnovějších technologií, například pro úsporu hmotnosti (lehká konstrukce)
  • Aplikační inženýrství spolu s výzkumem a vývojem pak na základě požadavků vytváří řešení připravená pro aplikaci.