Inovace

Silné spoje s novými koncepcemi materiálů a komplexními geometriemi

Přidané hodnoty pro naše zákazníky

Společně si každý den klademe výzvy, abychom na základě našich širokých znalostí a kreativity vytvořili něco nového. Inovace nám musí ukázat jasný rozdíl a při použití u zákazníka musí mít přidanou hodnotu.

KXtap  

Alternativa KAMAXu pro samořezné šrouby 

KXtap znamená samotvářecí šrouby, které samy vytváří závit. Závit vznikne během montáže tvářením přímo ve vyraženém, vyvrtaném nebo litém otvoru. Šrouby KXtap lze šroubovat do hliníku a oceli. 

Výhody pro naše zákazníky

 • odpadá řezání závitů
 • nevytváří se nepříjemné třísky
 • vyšší nosnost ve srovnání s trilobulárními samotvářecími šrouby
 • možnost menší hloubky zašroubování

KXpoint  

Zabraňuje "Cross threading", vzpříčení při šroubování 

KXpoint zajišťuje, že se šroub při zavádění dostane jednoduše do závitu matice i při šikmé poloze 20°, aniž by došlo k poškození. Usnadňuje to montáž zejména dlouhých šroubů a při horším přístupu. 

Výhody pro naše zákazníky

 • snížení chybných šroubových spojů na minimum 
 • bezpečnost procesu během šroubování i při automatizovaném podávání 
 • bezpečné sešroubování i u "měkčího" protikusu v hliníkových a litinových dílech 

KXact  

Snížená tolerance pevnosti v tahu na 50 MPa nebo 80 MPa 

U předepsaných montážních metod určuje pevnost šroubu do značné míry dosaženou svěrnou sílu šroubového spoje. Pro vysoce pevné spojovací prvky je standardní rozpětí předpínací síly 150 MPa. Díky zvláštním opatřením při řízení procesu a při výběru materiálu mají šrouby KXact menší rozpětí - 50 MPa nebo 80 MPa. Rozpětí 50 MPa u šroubu třídy 12.9 odpovídá pevnosti v tahu například 1275 MPa ± 2 %. 

Výhody pro naše zákazníky

 • vysoká spolehlivost spoje díky přesnému rozpětí předpínací síly
 • nedochází k nepřípustně vysokému zatížení komponent šroubového spoje
 • díky omezení spodní hranice pevnosti není nutný "upsizing" 

KXtreme  

Pevnosti v tahu 1200 až 1700 MPa při současně vynikající houževnatosti (A5 třídy 17.8 > 8 %)

Ultrapevné šrouby poskytují řešení spojování pro vysoce zatěžované systémy a/nebo systémy, kde velkou roli hraje hmotnost. Při použití KXtreme se může zvýšit svěrná síla při konstantním rozměru nebo zmenšit rozměr při konstantní svěrné síle. Díky komplexní optimalizaci vlastností výrobků je možné i použití při vystavení korozi. 

Výhody pro naše zákazníky

 • úspora hmotnosti a větší montážní prostor díky zmenšení rozměrů při stejné svěrné síle
 • zvýšení svěrné síly až o 50 % pro vysoká zatížení 
 • díky většímu prostoru je možná optimalizace přídavných funkcí nebo hmotnosti okolních systémů

KXhead  

Možný záběr dvojnásobnou silou při současném snížení hmotnosti hlavy šroubu

S přístupem, že materiál se má použít jen na správném místě, lze také výrazně snížit hmotnost hlavy šroubu. Rozdíl pak dělá kombinace s dalšími výhodami, tedy možnost standardního vnitřního, vnějšího nebo kombinovaného záběru. 

Výhody pro naše zákazníky

 • pro použití u existujících spojů je zpětně kompatibilní
 • úspora hmotnosti hlavy až 34%, podle velikosti
 • přídavné funkce díky vnitřnímu šestihranu
 • žádná omezení ve srovnání se standardními geometriemi hlavy
 • použití možné pro různé velikosti M6 - M24 
 • kombinovat lze se všemi běžnými povrchovými úpravami

KXfit  

Lícování tvářené za studena 

Lícované čepy a šrouby vyrobené čistě tvářením za studena s tolerancemi až 10 μm umožňují eliminaci dalšího obrábění. Díky použité geometrii se docílí vyhlazení a dalšího zpevnění lícovaného povrchu. Speciální tvarování lícované oblasti přináší výhody při lisování. Kromě toho se sníží napětí ve spoji. 

Výhody pro naše zákazníky

 • podříznutí profilu umožňuje otvor bez úkosu
 • lícovaný čep se může několikrát zalisovat a vylisovat, aniž by se poškodil otvor
 • hodí se pro použití do hliníkových, ocelových a litinových dílů