Tools & Equipment  

Nejlepší nástroje a zařízení pro nejvyšší kvalitu výrobků

KAMAX Tools & Equipment

S více než 200 zaměstnanci v naší 100% dceřiné společnosti KAMAX Tools & Equipment ve třech pobočkách v Německu a na Slovensku vyvíjíme a vyrábíme nástroje, stroje a zařízení, které jsou ideálně přizpůsobeny výrobě našich výrobků. Díky dlouholeté zkušenosti a blízkosti výrobě jsme si i v této oblasti vytvořili velmi specifické a cenné know-how. To, že rozumíme aplikaci našich výrobků, se odráží již v prvních krocích při vývoji nových nástrojů a strojů. V dceřiné společnosti se navíc synergicky uplatňují naše odborné znalosti v oblasti tepelného zušlechťování spolu s koncepcí a výrobou nových systémů pecí, které splňují nejvyšší nároky na kvalitu -naši klíčovou konkurenční výhodu.

Výroba nástrojů - nejlepší nástroje ve správný okamžik

Nástroje na válcování závitů, matrice, segmentové nástroje, zavírací nástroje, raznice, trny a celý sortiment pomocných nástrojů - to je portfolio oblasti výroby nástrojů, které vyrábíme v německé pobočce v Hombergu (Ohm) a v Bardějově na Slovensku. 

Náš úkol: Dodávat zákazníkům nástroje v co nejkratší dodací lhůtě, tedy "Just-in-Time".

Naše řešení: Plně automatizovaný a digitalizovaný proces pro specifikaci, vývoj, konstrukci, výrobu a logistiku výroby nového dílce - s dobou trvání jen několik hodin. Proto je výroba nástrojů v naší společnosti průkopníkem v oblasti "Smart Factory" a digitální transformace.

Výroba průmyslových pecí - nejvyšší kvalita ve všech pobočkách

Tepelná úprava má pro výrobu našich produktů rozhodující význam a proto je vždy klíčovým tématem naší společnosti. Naši specialisté pro výrobu pecí vyvíjejí pro KAMAX specifická zařízení pro tepelné zpracování, která nám ve všech pobočkách na světě zajistí stejnou kvalitu. Činnost našich odborníků zahrnuje kompletní proces: od vývoje a konstrukce, přes výrobu, uvedení do provozu, až po údržbu a neustálou optimalizaci. Výsledkem jsou vyspělá zařízení s vysokou spolehlivostí.