Co nabízíme

Ať již do některé z našich poboček nastoupíte přímo ze studií nebo se v některé ze čtyř různých zemích po celém světě zapojíte jako Trainee, KAMAX je ideálním výchozím bodem pro Vaši kariéru.

Odpovědnost a různorodost od začátku 

Chtěli byste po ukončení nadprůměrně úspěšného studia své univerzitní znalosti uplatnit v praxi u technologicky vedoucí a globálně aktivní společnosti v automobilovém průmyslu? Potom jste u nás správně. Od prvního dne Vám nabídneme rozmanité úkoly, rovnocennou spolupráci a možnost převzít odpovědnost.

Mezinárodní Trainee program 

Jako  Trainee se budete během 18 měsíců učit a pracovat ve čtyřech různých pobočkách po celém světě: v Evropě, Americe a / nebo v Asii, vždy po dobu čtyř až pěti měsíců. Váš rozvoj bude probíhat podle individuálně přizpůsobeného plánu a se smlouvou na dobu neurčitou, která Vám od začátku poskytne potřebnou jistotu pro dlouhodobé plánování. 

Vždy 1. července v roce zahajuje svůj program jedna skupina Trainee z různých zemí. Různá jsou i odborná zaměření: Industrial Engineering, Mechanical Engineering, Finance/ Controlling, Human Resources, IT, Logistics, Purchasing nebo Sales. Společný projekt s globálním tématem a podporou vrcholového managementu navržený na celou dobu trvání programu, jakož i společné týdny praktik umožní našim Traineem jejich rozvoj v rámci skupiny.

Zahájení pro všechny Trainee z celého světa probíhá v sídle holdingu ve městě Homberg (Ohm) v Německu. Na programu je první seznámení se společností KAMAX a osobní rozhovory s výkonnou radou skupiny KAMAX a s mnoha dalšími odborníky a vedoucími pracovníky. Proběhne také interkulturní výcvik, který Trainee připraví na jejich mezinárodní činnost.

Díky globálnímu zapojení disponují naši Trainee na konci programu bohatými zkušenostmi, prohlubuje se jejich osobní a odborný rozvoj a jsou skvěle propojeni na mezinárodní úrovni. Navíc jsou dobře připraveni na mezioborovou spolupráci, protože se nezaměřují úzce jen na svůj obor, ale i na obory příbuzné.

Shrnuto a podtrženo: těchto 18 měsíců trvale ovlivní cestu našich Traineech  jako budoucích pracovníků společnosti KAMAX na celém světě. 

Informace o programu, žádostech a výběrovém řízení

Přímý nástup absolventů

Při přímém nástupu do praxe jako absolvent u nás ihned převezmete odpovědnost za určitý okruh úkolů. V závislosti na oblasti nasazení můžete své znalosti a dovednosti prokazovat také ve vybraných projektech nebo při každodenní obchodní činnosti spolupracovat na mezinárodní úrovni. Možnosti jsou rozmanité. V každé z našich poboček je důležité se aktivně podílet na úspěchu společnosti  KAMAX – ať již v technické oblasti nebo v některém z obchodních oddělení, resp. IT. 

Kromě oblastí činností, na které se dominantně specializují jednotlivé závody, jsou díky maticové organizaci našeho holdingu KAMAX ve městě Homberg (Ohm) také k dispozici zajímavé nástupní příležitosti ve funkčních oblastech s globální odpovědností: Application Engineering, Controlling, Digitalisierung, Finance, Human Resources, Industrial Engineering, IT, Logistics, Purchasing, Quality, Research & Development, Sales. 

Slibná budoucnost

Máte vysoké nároky na svůj kariérní start a svoji budoucnost? To je dobře, my také. 

Náročné úkoly 

Hledáte novou rozmanitou a náročnou výzvu v renomované mezinárodní průmyslové společnosti? Chcete učinit další krok? Hledáme odborné a vedoucí pracovníky, kteří se se zaujetím ujmou svých úkolů: například inženýry, kteří realizují své tvůrčí myšlenky ve výzkumu a vývoji nebo využijí své analytické schopnosti v při optimalizaci výroby v oblastiPrůmyslového Inženýrství, odborníky pro oblast IT a specialisty z obchodních úseků, stejně jako kvalifikované pracovníky do výroby. Hledáme lidi, kteří se spolu s námi postarají o to, aby procesy v KAMAXu probíhaly ve všech oblastech hladce, od prvního  kroku až po hotový výrobek a současně byly neustále zdokonalovány. 

Komplexní oblasti činností 

Čím větší společnost, tím jsou zpravidla  více rozděleny  oblasti odpovědností a činností. U nás tomu tak není: prostřednictvím komplexních úkolů, ploché hierarchie a spolupráce mezi odděleními nebo i v interdisciplinárních týmech získávají naši zaměstnanci vhled do souvislostí a mohou přispívat k úspěchu společnosti.

Velká tvůrčí svoboda

Hledáme takové zaměstnance, kteří svými nápady dávají důležité podněty a ví, jak inspirovat a zaujmout ostatní. Proto nabízíme takový rozsah úkolů, který dává široký prostor pro vlastní rozhodování a ovlivňování. Zaměstnanci tak mají možnost se zapojit a každý den KAMAX ještě o něco zlepšit.

Rychlé převzetí odpovědnosti 

V KAMAXu denně přebírá odpovědnost každý z nás. Tímto způsobem se spoléháme na aktivní a talentované lidi, kteří mají na zřeteli nejen svou vlastní oblast činnosti, ale také jsou si vědomi toho, že jejich práce je důležitá pro úspěch oddělení a celé společnosti. Každý, kdo má vysoké nasazení a výsledky, může rychle převzít další odpovědnost. Odpovědnost, která umožňuje přetvořit podnikatelské myšlení v rozhodnutí.

Individuální rozvoj

Další rozvoj každého jednotlivce je pro nás velmi důležitý. Naší hlavní zásadou je přitom podporovat silné stránky a využívat potenciál. 

 • Na základě profilů požadavků založených na kompetencích vypracujeme společně s každým zaměstnancem plán jeho osobního rozvoje – individuální a šitý na míru. V rámci výcviků, vybraných opatření on-the-job nebo v rámci projektů mohou zaměstnanci ukázat, jaký mají potenciál a mohou cíleně prohlubovat své znalosti a dovednosti. 

 • Aktivně povzbuzujeme a podporujeme zaměstnance, kteří chtějí svou kvalifikaci dále certifikovaně rozšiřovat, například pokud chtějí získat vyšší stupeň vzdělání, nebo pokud chtějí absolvovat odbornou přípravu mistrů nebo techniků: vytváříme potřebný časový prostor a podílíme se na financování jejich vzdělávání. 

 • Náš program Talent Development dává každý rok vybraným zaměstnancům šanci, aby urychlili svůj rozvoj pomocí zvláštních opatření: například mohou prohloubit své znalosti ve vybraných tématech na renomované Business School a účastí na globálním Top Management Meeting mohou získat nejen další vhled do strategického směřování společnosti KAMAX, ale zároveň se i propojit na nejvyšší úrovni. 

 • Každoroční výcvik vedoucích pracovníků přispívá rozhodujícím způsobem k tomu, že naši vedoucí pracovníci na sobě stále pracují v oblasti témat důležitých pro společnost a zabývají se například i měnícím se pracovním prostředím a hodnotami. Poskytují také cennou platformu pro další osobní rozvoj a vzájemnou výměnu. 
 • V rámci programu KAMAX Mentoring doprovázejí zkušení vedoucí pracovníci zaměstnance, kteří přebírají novou řídicí funkci. Po dobu dvou let se stávají kontaktními partnery a díky své zkušenosti poskytují orientaci v nových nebo náročných situacích. 


Možnosti na celém světě

Státní hranice pro nás nejsou žádnou překážkou. Alespoň ne v kariérním plánování ani při každodenním podnikání: naše spolupráce se vyznačuje neustálou výměnou na mezinárodní úrovni, týmy vytvořenými napříč pobočkami a zaměřením na přístup Best Practice z celého světa. 
  

Rovněž další individuální rozvoj je jen málo svázán s určitou pobočkou. V rámci mezinárodní Job Rotation nebo i několikaměsíčních zahraničních stáží si mnoho našich zaměstnanců posiluje svůj mezinárodní profil. Poznávají různé úhly pohledu a výzvy jiných zemí, propojují se a každý den získávají nové zkušenosti. To je nejlepším předpokladem osobního růstu a převzetí nových oblastí odpovědnosti. 


Při přípravě na pobyt v zahraničí nebo jen na spolupráci v každodenním podnikání pomáhají naše interkulturní výcviky. Poskytují odpovědi na mnoho otázek profesního i soukromého každodenního života v dané lokalitě.


Více o naší celosvětové přítomnosti v části MEZINÁRODNÍ POBOČKY

 

Dalekosáhlé perspektivy

Cíleně a zavčas investujeme do dlouhodobého plánování kariéry našich zaměstnanců. Vedoucí pozice obsazujeme přednostně interně. 

 • V rámci systematických analýz potenciálů (Talent Reviews) naši vedoucí pracovníci společně identifikují, kteří talentovaní zaměstnanci by mohli v budoucnu převzít další úkoly. Tvoří základ pro další individuální rozvoj zaměstnanců. 

 • Pro interní nástupnictví na klíčové pozice jsme vyvinuli vlastní program. Zajišťuje cenné know-how a nadějným zaměstnancům otevírá mimořádné příležitosti.

Otevřené zacházení

U nás jsou vítáni zaměstnanci, kteří někdy také zpochybní stávající situaci a vytvářejí tím prostor pro nové nápady a další rozvoj. Jsme otevřeni novým myšlenkám a výměně názorů – napříč všemi státy a na všech úrovních. Každý může kontaktovat kohokoliv, včetně ředitele. Máme plochou hierarchii, která umožňuje rychlá a cíleně zaměřená rozhodnutí.

Osobní flexibilita

V KAMAXu nás spojuje snaha o dosahování  nejlepších výsledků. V soukromém životě má každý z nás různé priority, ať už je to rodina, sport, společenské aktivity nebo záliba v cestování. Chceme, aby kromě profesního nasazení mohl každý individuálně užívat tyto sféry osobního života a podporujeme možnost dohody ve formě nejrůznějších nabídek pro osobní flexibilitu: od návrhu individuální pracovní doby až po získání dalších dnů dovolené nebo tvůrčího volna v rámci tzv. sabatiklů.

Vedení k  úzké spolupráci

Naši vedoucí pracovníci důvěřují svým zaměstnancům, podporují jejich vlastní odpovědnost a vítají jejich nové nápady. Jsou pro ně vzorem a kontaktním partnerem. Vytváří tak rámcové podmínky, aby ze sebe všichni mohli vydat to nejlepší. V rozhovorech s pracovníky a prostřednictvím našich pravidelných průzkumů mezi zaměstnanci obdrží vedoucí pracovníci zpětnou vazbu o efektivitě svého vedení – základnu pro své další sebezdokonalování a svůj další rozvoj.

Vedení, které oceňuje schopnosti, je naším klíčem k úspěchu. Proto jsou u KAMAXu pevnou součástí rozvoje managementu modulárně strukturované výcviky vedoucích pracovníků. Hlavními zásadami pro vedení je v neposlední řadě i našich šest KAMAX kompetencí : Global Thinking, Group Focus, Inspiring Others, Open Minded, Personal Accountability a Results Driven.

Naši vedoucí pracovníci

 • pečují o celosvětovou síť a jsou hnacím motorem mezinárodní spolupráce mezi 
zaměstnanci a odděleními. 

 • iniciují a podporují diskuse a výměnu znalostí s jinými odděleními a pobočkami. 

 • aktivně podporují další osobní a odborný rozvoj svých zaměstnanců.
 • pravidelně se svých zaměstnanců dotazují na jejich nápady a názory a cení si jejich příspěvků. 

 • jsou vždy spolehliví, aby si jejich podřízení mohli být jisti, že jejich vedoucí pracovníci vždy dělají to, co říkají. 

 • delegují odpovědnost, ale zůstávají k dispozici, aby pomohli svým zaměstnancům v případě vzniklých obtíží.

Odměňování podle výkonu

Nejvyšší požadavky klademe sami na sebe a na naše výsledky. Oceňujeme úspěch a v rámci systémů variabilního odměňování zajišťujeme, aby se individuální výkon vyplatil. V závislosti na okruhu úkolů je základem pro výpočet buď výsledek hodnocení výkonnosti s transparentními a jasně definovanými kritérii, nebo stupeň dosažení individuálně dohodnutých osobních cílů. Vedoucí pracovníci se také podílejí na úspěchu společnosti. 

Zjistěte o nás více prostřednictvím osobního rozhovoru. Těšíme se na Vaši písemnou žádost o pracovní místo. 

Pracovní místa pro absolventy

Hledáme pracovníky s nadšením pro prvotřídní výsledky.

Váš kontaktní partner

Jste připraven/a?

Rádi Vám poradíme!