GEB – Nejvyšší výkonná rada

Jörg Steins, CEO skupiny KAMAX

Pan Dipl.-Ing. Jörg Steins se narodil v roce 1967 v Kasselu. Od dubna 2017 byl členem výkonné rady skupiny KAMAX. Zpočátku působil jako Chief Operating Officer (COO), byl zodpovědný za všechny výrobní závody po celém světě. Od dubna 2019 je předsedou představenstva skupiny KAMAX se sídlem v Hombergu (Ohm).

Studoval strojírenství na Univerzitě Kassel, kde získal titul Dipl.-Ing.

Před svým nástupem do KAMAXu působil jako ředitel a COO společnosti ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH, Hagen. Předtím pan Steins zastával manažerské pozice v různých mezinárodních společnostech dodavatelů automobilového průmyslu, některé z nich s celkovou odpovědností.

Pan Steins je ženatý a je otcem jednoho syna a dvou dcer.

Dr. Wolfgang Scheiding, CMO skupiny KAMAX

Dr. Wolfgang Scheiding, ročník 1968, vyrůstal v Melsungen, od prosince 2015 je Chief Market Officer skupiny KAMAX se sídlem v Hombergu nad Ohmem, Německo.

Vystudoval průmyslové inženýrství se zaměřením na strojírenství na Technické Univerzitě Darmstadt (dále TU Darmstadt) a doktorát obhájil v institutu nauky o materiálech.

Před svým nástupem do KAMAXu v srpnu 2000 byl pan Dr. Scheiding vědeckým pracovníkem na TU Darmstadt a v německém Svazu pro šrouby (DSV) a pracoval jako Manager Application Engineering u firmy Textron. 

Pan Dr. Scheiding je ženatý a je otcem dvou dcer.

Dr. Christian Wahlers, CFO skupiny KAMAX

Dr. Christian Wahlers, ročník 1967, vyrůstal ve Verdenu/Aller, od ledna 2016 je Chief Financial Officer skupiny KAMAX se sídlem v Hombergu nad Ohmem.

Studoval ekonomické vědy na Georg-Augustově univerzitě v Göttingenu, kde získal titul Dipl.-Kfm. a svůj doktorát obhájil na institutu ekonomické informatiky.

Před svým nástupem do společnosti KAMAX působil pan Dr. Wahlers deset let jako Chief Financial Officer (CFO) skupiny BITZER. Předtím pracoval více než deset let ve vedoucích obchodních funkcích skupiny BITZER a skupiny Otto Bock.

Pan Dr. Wahlers je ženatý a je otcem syna a dcery.