Výzkum a vývoj

Nové nápady na aplikace budoucnosti

Váš partner pro výrobky, které dělají rozdíl

Vysoce kvalifikovaní zaměstnanci různých oborů z kanceláří, laboratoří a dílen v centru pro výzkum a vývoj v KAMAXu v pobočce Homberg (Ohm) neustále vytvářejí novinky pro naše zákazníky na celém světě. Se zaměřením na použití realizují vybrané nápady prostřednictvím aplikovaného výzkumu přes studie proveditelnosti až po hotový výrobek.

Jsme spolehlivým partnerem našich zákazníků, pokud jde o vývoj robustních, vysoce kvalitních a udržitelných produktů a technologií s přidanou hodnotou při použití:

 • Jsme silní ve vývoji technologií: Materiálů | Povrchů | Tvářecí techniky
 • Máme individuální orientaci na zákazníka: výrobky vyvíjíme se zákazníkem | Prototypy | Definujeme metody utažení
 • Jsme spolehliví v kvalitě: Ve výpočtech a simulacích | V metalografii a v kontrole koroze | V měřicí a zkušební technice

Materiály

Pro každé použití ten správný materiál

Naše dlouholeté zkušenosti v oblasti nauky o materiálu nám ve spolupráci s vybranými dodavateli umožňují neustálý cílený vývoj materiálů. Definované nastavení materiálových poměrů pomocí optimálních procesů tepelné úpravy nám pomáhá prosazovat tyto cíle a umožňuje nám vyhovět budoucím požadavkům, jako například požadavku na lehkou konstrukci.

Výhody pro naše zákazníky

 • hluboké vědomosti o materiálech, vždy s ohledem na současné i budoucí aplikace
 • optimální aplikační vlastnosti, například pokud jde o pevnost, houževnatost, teplotní stabilitu nebo únavovou pevnost
 • optimální poměr nákladů na materiál/výkon
 • robustní výrobky při aplikaci i jako bezpečnostně relevantní součásti
   

Povrchy

Ideální povrch pro montáž a použití

Koeficient tření a ochrana proti korozi určuje ve vysoké míře aplikační vlastnosti našich výrobků. Díky spolupráci na vývoji s výrobci nátěrových systémů a poskytovateli povrchových úprav nabízíme optimální technické řešení pro funkční požadavky na povrchy našich výrobků. Tyto znalosti realizujeme i ve vlastních procesech povrchové úpravy.

Výhody pro naše zákazníky

 • přístup ke všem běžným a třívrstvým systémům povrchové úpravy, jakož i povrchovým úpravám, které jsou významné z pohledu ochrany proti korozi
 • definovaně nastavené rozsahy koeficientů tření vedou ke spolehlivým silám předpětí u šroubových spojů
 • ochrana proti korozi šitá na míru požadavkům, od dopravy a skladování až po použití ve vysoce korozivním a nebo teplotně kritickém prostředí

Tvářecí technika

Experti na masivní tváření

U KAMAXu mají odjakživa velký význam produkty masivního tváření. Díky neustálému vývoji metod, materiálů, nástrojové techniky a používaných zařízení jsme se etablovali jako významný dodavatel a hnací síla v oboru součástí tvářených za studena. S pomocí 2D/3D simulací a dlouholetých zkušeností vytváříme fáze pohybu, které umožňují vysoce integrovaný, a proto účinný design produktu. Naším požadavkem je realizace nových možností designu, které v současné době ještě nejsou ve standardní verzi možné. Sílící trend směrem k lehkým konstrukcím je pro nás rovněž hnací silou, naším příspěvkem k minimalizaci přírodních zdrojů nutných k výrobě produktů.

Výhody pro naše zákazníky

 • inovativní řešení založená na dlouholeté zkušenosti
 • efektivní výroba produktů díky realizaci myšlenky "near-net-shape"
 • snížení hmotnosti díky efektivnímu využití materiálu

Vývoj výrobků se zákazníkem

Společně na cestě k úspěchu: Ideální výrobek pro aplikace

Naše výrobky naleznete v nejrůznějších aplikacích, a tomu odpovídá i rozdílnost požadavků na výrobek. Ideální výrobek pro určité použití se často nalezne díky včasnému zapojení do procesu vývoje. Při takové spolupráci s inženýringovými odděleními našich zákazníků se nám daří vyvíjet nové technologie a optimálně je využívat pro výrobní nasazení. Přijďte k nám a vyzvěte nás.

Výhody pro naše zákazníky

 • hluboké znalosti v oblasti spojovací techniky a tváření za studena
 • velké zkušenosti v mnoha různých aplikacích
 • kreativní nápady s integrovanou výhodou pro zákazníka
 • optimální vytvoření výrobku díky zapojení v raných fázích vývoje

Prototypy

Dodržujeme sliby i před sériovou výrobou

Naši zákazníci často potřebují první fyzický vzorek se správnou funkčností ve velmi časných fázích vývoje produktu. Naše rychlost při implementaci těchto příkladných vlastností do předsériových dílů pomáhá našim zákazníkům udržovat krátké časy vývoje.

Výhody pro naše zákazníky

 • díly s definovanými vlastnostmi 
 • malá množství a rovněž v krátkém čase 
 • zajištěná funkčnost
 • včasné poznatky umožňují cíleně provádět optimalizace

Definice metody utažení

Nejen jednou nebo dvakrát: vždy správně díky kontrolované metodě utažení

KAMAX navrhl osvědčenou vlastní systematiku pro analýzu šroubování. Vyvíjíme a testujeme šroubovací procesy v laboratoři KX nebo ještě lépe: na místě u zákazníka, dokonce i při výrobě na běžícím pásu.

Výhody pro naše zákazníky

 • vytvoření postupů pro utahování nad mez elasticity při montáži šroubů během sériové výroby 
 • měření zbytkových sil předpětí po zatížení
 • možné téměř všechny tvary ploch pro klíč, délky upnutí, délky, materiály a průměry 
 • reálné parametry šroubení, které slouží také k 100% kontrole bezpečného spoje

Výpočet a simulace

Kalkulace pro zajištěný úspěch

Moderní metody vývoje výrobků dnes stále častěji zahrnují i výpočetní a simulační metody, které v raných fázích vývoje výrobku poskytují široký náhled pro posouzení budoucí úspěšnosti určité koncepce. KAMAX používá vhodné metody pro virtuální posouzení výrobních procesů a definování nástrojových koncepcí.

Výhody pro naše zákazníky

 • snížení rizika a kratší časy při vývoji 
 • eliminace drahého broušení fyzického dílu iterační metodou 
 • optimalizovaná procesní stabilita při sériové výrobě

Metalografie a korozní zkouška

Aby bylo možné přesně cíleně vyvíjet materiály a systémy povrchové ochrany, je zapotřebí fundované testování a vyhodnocení. Pomocí metalografických metod vyhodnocujeme materiály s ohledem na jejich mikrostrukturu, jejich homogenitu nebo okrajové zóny. Pomocí různých postupů korozních zkoušek testujeme a vyhodnocujeme, jak jsou součásti při provozu odolné vůči vlivům prostředí.

Výhody pro naše zákazníky

 • zkoušky materiálu a ochrany proti korozi v naší firmě pomáhají při vývoji materiálů a systémů povrchové ochrany s optimálními aplikačními vlastnostmi
 • testované vlastnosti pak mají robustní výrobky při výrobě a při aplikaci, i jako bezpečnostně relevantní součásti

Měřicí a zkušební technika

Díky správné kontrole a montáži trvale pevné

Bezpečný šroubový spoj je opravdovou výzvou. S naší vynikající, zčásti námi vyvinutou měřicí a zkušební technikou můžeme provádět cílené kontroly. Součástí jsou zkoušky únavy při kmitavém napětí pro posouzení životnosti, zkoušky v tahu a tlaku pro stanovení vlastností materiálu, měření tření v závitu a pod hlavou šroubu podle všech běžných norem, vysoce přesné měření geometrie (souřadnicový měřicí stroj, měřicí stroj s otočným stolem, stroj na měření obrysů a drsnosti) a zkoušky šroubových spojů s přímým měřením předpětí (ultrazvukem) pro všechny metody utahování.

Výhody pro naše zákazníky

 • otestované a jasné vlastnosti výrobku 
 • srozumitelné požadavky pro montáž 
 • robustní výrobky