Výskum a vývoj

Nové nápady pre použitia v budúcnosti

Váš partner pre výrobky, ktoré robia rozdiel

Vysokokvalifikovaní zamestnanci rôznych disciplín z kancelárií, laboratória a dielne vytvárajú vo výskumnom a vývojovom centre KAMAX (F&E Zentrum) v závode Homberg (Ohm) permanentne novinky pre našich zákazníkov z celého sveta. So zameraním na aplikáciu realizujú zvolené nápady prostredníctvom aplikačného výskumu cez štúdie realizovateľnosti až po výrobok.

Sme spoľahlivým partnerom pre našich zákazníkov, keď títo požadujú vypracovať robustné, kvalitatívne vysokohodnotné a trvalo udržateľné výrobky a technológie s pridanou hodnotou pri použití:

 • Sme silní v oblasti technologického vývoja: materiály | povrchy | tvarovacia technika
 • Sme individuálni v orientácii na zákazníka: vývoj výrobkov so zákazníkmi | prototypy | definícia spôsobov uťahovania
 • Sme spoľahliví pokiaľ ide o kvalitu: výpočet a simulácia | metalografia a korózna skúška | meracia a skúšobná technika

Materiály

Pre každé použitie ten správny materiál

Naše dlhoročné skúsenosti v oblasti materiálových vied nám umožňujú, neustále cielene vyvíjať materiály v spolupráci so zvolenými dodávateľmi. Definované nastavenie stavov materiálu prostredníctvom optimálnych procesov tepelnej úpravy podporuje tieto ciele a umožňuje nám, spĺňať požiadavky budúcnosti, ako napríklad požiadavky na ľahkú konštrukciu.
Výhody pre našich zákazníkov

 • Hlboké vedomosti o materiáloch, vždy s pohľadom na aplikácie dneška a budúcnosti
 • Optimálne aplikačné vlastnosti, napríklad s ohľadom na pevnosť, tuhosť, teplotnú stabilitu alebo hranicu únavy pri kmitavom namáhaní
 • Optimálny pomer nákladov na materiál a výkonu
 • Robustné výrobky pri použití, aj ako bezpečnostné konštrukčné diely

Povrchy

Ideálny povrch pre montáž a použitie

Súčiniteľ trenia a ochrana proti korózii vo veľkej miere stanovujú vlastnosti použitia našich výrobkov. Prostredníctvom spolupráce na vývoji s výrobcami systémových vrstiev a s poskytovateľmi služieb v oblasti povrchových úprav ponúkame optimálne technické riešenia pre funkčné požiadavky na povrchy našich výrobkov. Tieto vedomosti aplikujeme aj vo vlastných procesoch povrchových úprav.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Prístup ku všetkým bežným a tribologicky, ako aj korózne-technickým významným systémom povrchových úprav
 • Definovane nastavené rozsahy súčiniteľa trenia vedú k spoľahlivým predpínacím silám pri skrutkových spojoch
 • Na mieru prispôsobená ochrana proti korózii podľa požiadaviek prepravy a skladovania až po použitie vo vysoko korozívnom prostredí a/alebo v prostredí s kritickými teplotami

Tvarovacia technika

Experti na masívne tvarovanie

Výrobky masívneho tvarovania majú odjakživa veľký význam v spoločnosti KAMAX. Vďaka neustálemu ďalšiemu vývoju postupov, materiálov, nástrojovej techniky a použitých zariadení sme sa etablovali ako významný dodávateľ a priekopník v oblasti dielov tvarovaných za studena. S podporou 2D/3D simulácie a našich dlhoročných skúseností vypracovávame procesy štádií, ktoré umožňujú vysoko integračný a tým efektívny dizajn výrobkov. Našou požiadavkou je realizácia nových možností stvárnenia, ktoré dnes ešte nie sú štandardne možné. Aj rastúci trend ľahkých konštrukcií je pre nás podnetom ako prispieť k výrobkom s minimalizáciou zdrojov.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Inovatívne riešenia spočívajúce na dlhoročných skúsenostiach
 • Efektívna výroba výrobkov presadzovaním myšlienky "near-net-shape"
 • Redukcia hmotnosti vďaka efektívnemu využitiu materiálu

Vývoj výrobku so zákazníkom

Spoločne k úspechu: ideálny výrobok na použitie

Naše výrobky nájdete v najrôznejších oblastiach použitia, primerane tomu sú rozdielne aj požiadavky. Ideálny výrobok na použitie sa nájde väčšinou skorým začlenením do procesu vývoja. Pri tejto spolupráci s oddeleniami inžinierov našich zákazníkov sa nám podarilo, ďalej vyvíjať nové technológie a optimálne ich využiť pri použití. Príďte k nám a vyzvite nás.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Hlboké znalosti v oblasti spojovacej techniky a tvarovania za studena. 
 • Veľké množstvo skúsenosti z mnohých, rôznych spôsobov použitia
 • Kreatívne nápady s integrovanou výhodou pre zákazníkov
 • Optimálne stvárnenie výrobku skorým začlenením do fáz vývoja

Prototypy

Dodržiavanie sľubov aj pred sériovou výrobou

Naši zákazníci často vyžadujú vo veľmi skorých fázach vývoja výrobku prvé fyzické vzory so správnou funkčnosťou. Naša rýchlosť pri realizácii týchto vzorových vlastností v predsériových dieloch pomáha našim zákazníkom tesne udržiavať stanovené krátke doby vývoja.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Diely s definovanými vlastnosťami 
 • Malé množstvá, aj za krátku dobu 
 • Zaistená funkčnosť
 • Skoré poznatky umožňujú cielene dodávať optimalizácie

Definícia spôsobov uťahovania

Nielen jedenkrát alebo dvakrát: vždy správne prostredníctvom kontrolovaného spôsobu uťahovania

Spoločnosť KAMAX koncipovala osvedčenú, vlastnú systematiku pre prípadovú analýzu skrutkovania. Vyvíjame a kontrolujeme procedúry skrutkovania v laboratóriu KX alebo ešte lepšie: na mieste u zákazníka, dokonca vo výrobe pri bežiacom páse.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Vypracovanie spôsobu uťahovania pre mimoriadne elastické montáže skrutiek za vplyvov sériovej výroby 
 • Meranie zvyškových predpínacích síl po zaťažení
 • Takmer všetky formy záberu kľúča, zvieracie dĺžky, dĺžky, materiály a priemery sú možné 
 • Realistické parametre skrutkovania, ktoré slúžia aj na 100-percentnú kontrolu bezpečného spojenia

Výpočet a simulácia

Kalkuláciou k zaručenému úspechu

K moderným metódam vývoja výrobku patria dnes intenzívnejšie aj výpočtové a simulačné postupy, ktoré v skorších fázach vzniku výrobku zaručujú rozsiahle pohľady s ohľadom na úspech konceptu. Spoločnosť KAMAX používa príslušné postupy, aby virtuálne posúdila procesy výroby a definovala koncepty nástrojov.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Redukcia rizík a časov vývoja 
 • Eliminácia drahých opakovaných slučiek na fyzickom diele
 • Optimalizovaná stabilita procesu v sériovej výrobe

Metalografia a korózna skúška

Zamerané na materiál a povrchy

Aby bolo možné cielene vyvíjať materiály a systémy povrchovej ochrany, vyžaduje sa fundovaná skúška a hodnotenie. Pomocou metalografického postupu vyhodnocujeme materiály s ohľadom na ich štruktúry, homogenitu alebo ich okrajové zóny. V rôznych postupoch koróznej skúšky testujeme a vyhodnocujeme, ako odolné sú konštrukčné diely počas prevádzky voči poveternostným vplyvom.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Skúšky materiálov a skúšky ochrany proti korózii v podniku podporujú vývoj materiálov a systémy povrchovej ochrany s optimálnymi vlastnosťami pri použití
 • Odskúšané vlastnosti vytvárajú robustné produkty vo výrobe a pri použití, ale aj bezpečnostne relevantné konštrukčné diely

Meracia a skúšobná technika

Trvalo pevné po správnej kontrole a montáži

Bezpečný skrutkový spoj je celkom vyzývavý. S našou vynikajúcou meracou a skúšobnou technikou, ktorá je z časti vyvinutá u nás, môžeme cielene vykonávať analýzy. Toto zahŕňa skúšky pri trvalom kmitavom namáhaní na posúdenie životnosti, skúšky ťahom/tlakom na stanovenie vlastností materiálov, merania súčiniteľa trenia v závite a pod hlavou podľa všetkých bežných noriem, vysoko presné merania geometrie (súradnicový merací stroj, merací stroj tvarovania s kruhovým stolom, meracie stroje kontúr a drsnosti) a skúšky skrutkových spojov s priamym meraním predpínacej sily (ultrazvuk) pre všetky druhy uťahovania.

Výhody pre našich zákazníkov

 • Odskúšané a jasné vlastnosti výrobku 
 • Realizovateľné predpoklady pre montáž 
 • Robustné výrobky