Inovácia

Silné spojenia s novými konceptmi materiálov a s komplexnými geometriami 

Pridané hodnoty pre našich zákazníkov

Spoločne sa každý deň povzbudzujeme k vytváraniu nového zakladajúc na našich širokých vedomostiach a na našej kreativite. Inovácie musia pre nás predstavovať jasné diferencovanie a u našich zákazníkov musia pri ich aplikovaní bodovať pridanou hodnotou. 

KXtap  

Alternatívy KAMAX pre skrutky tvarujúce závity 

KXtap je synonymom pre skrutky tvarujúce závity, ktoré si sami vytvárajú maticové závity. Maticový závit vzniká počas montáže tvarovaním priamo vo vyrazenom, vyvŕtanom alebo odliatom otvore. Skrutky KXtap je možné zaskrutkovať do hliníka a ocele. 

Výhody pre našich zákazníkov 

 • Odpadá rezanie závitov 
 • Zabraňuje sa rušivým trieskam
 • Zvýšená únosnosť v porovnaní s trilobulárnymi, samoreznými skrutkami 
 • Možné sú redukované hĺbky zaskrutkovania

KXpoint  

Zabraňuje sa poškodeniu v dôsledku "cross threading", vzpriečeniu pri zaskrutkovávaní 

KXpoint zabezpečí, aby skrutka pri nasadzovaní aj v 20° šikmých polohách čisto našla maticový závit bez poškodenia. To mimoriadne zjednodušuje montáž pri dlhých skrutkách a pri zlom prístupe. 

Výhody pre našich zákazníkov 

 • Zníženie počtu chybných spojení na minimum 
 • Bezpečnosť procesu počas zaskrutkovávania aj pri automatizovanom privádzaní 
 • Bezpečné zoskrutkovanie aj pri "mäkšom" protikuse do hliníkových a liatinových konštrukčných dielov 

KXact  

Zúžená tolerancia pevnosti v ťahu na 50 MPa alebo 80 MPa 

Pri zadanom montážnom postupe určuje pevnosť skrutky podstatnou mierou dosiahnutú zvieraciu silu skrutkového spoja. Štandardom pre vysokopevné spojovacie prvky je hodnota predpínacej sily 150 MPa. Vďaka mimoriadnym opatreniam vo vedení procesu a pri výbere materiálov majú skrutky KXact zúženú toleranciu pevnosti v ťahu 50 MPa alebo 80 MPa. Tolerancia pevnosti v ťahu 50 MPa zodpovedá pri skrutke triedy 12.9 pevnosti v ťahu napríklad 1275 MPa ± 2%. 

Výhody pre našich zákazníkov 

 • Vysoká spoľahlivosť spojenia vďaka presnému rozsahu predpínacej sily 
 • Zabraňuje sa neprípustne vysokému zaťaženiu komponentov skrutkového spoja
 • Prostredníctvom obmedzenia dolnej hranice pevnosti nie je potrebný "upsizing" 

KXtreme  

Pevnosti v ťahu od 1200 až do 1700 MPa pri súčasne vynikajúcej tvárnosti (A5 triedy 17.8 > 8%)

Ultrapevné skrutky ponúkajú spojovacie riešenia pre vysoko zaťažované systémy a/alebo systémy citlivé na hmotnosť. Použitím KXtreme je možné využiť zvýšenie zvieracej sily pri konštantnom rozmere alebo redukciu rozmeru pri konštantnej zvieracej sile. Vďaka rozsiahlej optimalizácii vlastností výrobku je možné aj použitie pri zaťažení koróziou. 

Výhody pre našich zákazníkov 

 • Úspora hmotnosti a zisk priestoru redukciou rozmeru pri rovnakej zvieracej sile 
 • Zvýšenie zvieracej sily až o 50% pre vysoké zaťaženia 
 • Vďaka zisku priestoru je dodatočne možná optimalizácia funkcie alebo hmotnosti okolitých systémov 

KXhead  

Možné dvojité pôsobenie sily pri súčasnej redukcii hmotnosti na hlave skrutky 

Použitím pridaného materiálu iba na správnom mieste je možné podstatne redukovať hmotnosť aj na hlave skrutky. Rozdiel potom robí spojenie s dodatočným využitím, teda možnosti štandardného vnútorného pôsobenia, vonkajšieho pôsobenia alebo kombinovaného pôsobenia. 

Výhody pre našich zákazníkov 

 • Možnosť použitia aj so spätnou kompatibilitou pre existujúce riešenia spojení
 • Úspora hmotnosti na hlave až 34 % podľa veľkosti
 • Dodatočná funkčnosť vďaka vnútornému šesťhranu
 • Žiadne obmedzenia v porovnaní so štandardnými geometriami hláv 
 • Možné pre rôzne veľkosti M6 - M24 
 • Možnosť kombinovať so všetkými bežnými povrchovými úpravami 

KXfit  

Za studena tvarované lícované diely 

Lícované čapy a skrutky, vyrobené čisto tvarovaním za studena, s toleranciami do 10 μm nevyžadujú dodatočné procesy spracovania. Použitou geometriou sa dosahuje vyhladenie a ďalšie spevnenie lícovaného povrchu. Špeciálne tvarovanie oblasti lícovania vytvára výhody pri zalisovaní. Okrem toho sa redukujú pnutia v spoji. 

Výhody pre našich zákazníkov 

 • Podrezanie profilu umožňuje otvor bez skosenej hrany
 • Lícovaný čap je možné viackrát zalisovať a vylisovať bez poškodenia otvoru
 • Vynikajúco vhodné na použitie v hliníkových, oceľových a liatinových konštrukčných dieloch