Vedenie spoločnosti

Dr. Rolf Hengstenberg, CEO skupina KAMAX

Dr. Rolf Hengstenberg, ročník 1954, vyrastal v Remscheide, je od roku 2014 predsedom vedenia skupiny KAMAX so sídlom v Homberg/Ohm.

Študoval na RWTH Aachen s ukončením ako diplomovaný inžinier metalurgie železa a promoval na Inštitúte náuky o kovoch a fyziky kovov. Pán Dr. Hengstenberg paralelne absolvoval štúdium na diplomovaného inžiniera ekonómie.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX bol pán Dr. Hengstenberg viac ako 10 rokov členom Executive Board v skupine Mubea a tu celosvetovo zodpovedný za divíziu Podvozok. Predtým bol najskôr 9 rokov činný ako technický predseda a potom ako predseda predstavenstva v Plettac AG v Plettenbergu.

Pán Dr. Hengstenberg je ženatý, býva v Attendorne a je otcom dvoch dospelých dcér.

Dr. Wolfgang Scheiding, CMO skupina KAMAX

Dr. Wolfgang Scheiding, ročník 1968, vyrastal v meste Melsungen, je od decembra roku 2015 na pozícii Chief Marketing Officer skupiny KAMAX so sídlom v Homberg/Ohm.

Vyštudoval diplomované hospodárske inžinierstvo, špecializáciu strojárstvo na TU Darmstadt a promoval na tamojšom Inštitúte z náuky o technických materiáloch.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX v auguste 2000 bol pán Dr. Scheiding vedeckým pracovníkom na TU Darmstadt a v Nemeckom skrutkárskom zväze (DSV - Deutscher Schraubenverband), ako aj Manager Application Engineering v spoločnosti Textron. 

Pán Dr. Scheiding je ženatý a otcom dvoch dcér.

Jörg Steins, COO skupina KAMAX

Pán Dipl.-Ing. Jörg Steins sa narodil v roku 1967 v Kasseli. Od apríla roku 2017 je členom vedenia skupiny KAMAX a ako Chief Operating Officer (COO) je zodpovedný za oblasť výroby.

Vyštudoval na univerzite v Kasseli s ukončením ako diplomovaný inžinier so zameraním na strojárstvo.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX bol naposledy konateľom a COO v ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH, Hagen. Pán Steins predtým zastával funkcie vo vedeniach rôznych, medzinárodne činných podnikov z automobilového dodávateľského priemyslu, tieto čiastočne aj na celkovú zodpovednosť.

Pán Steins je ženatý a otcom syna a dvoch dcér.

Dr. Christian Wahlers, CFO skupina KAMAX

Dr. Christian Wahlers, ročník 1967, vyrastal v meste Verden/Aller, je od januára 2016 na pozícii Chief Financial Officer skupiny KAMAX so sídlom v Homberg/Ohm.

Študoval na univerzite Georg-August-Universität v Göttingene hospodárske vedy s ukončením ako diplomovaný obchodník a promoval na Inštitúte pre hospodársku informatiku.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX pracoval pán Dr. Wahlers desať rokov ako Chief Financial Officer (CFO) skupiny BITZER. Predtým pracoval viac ako desať rokov vo vedúcich obchodných funkciách nielen v skupine BITZER, ale aj v skupine Otto Bock.

Pán Dr. Wahlers je ženatý a otcom syna a dcéry.