Vedenie spoločnosti

Jörg Steins, CEO skupiny KAMAX

Pán Dipl.-Ing. Jörg Steins sa narodil v roku 1967 v Kasseli. Z počiatku bol ako „Chief Operating Officer“ (COO) zodpovedný za oblasť výroby vo všetkých závodoch na celom svete. Od apríla 2019 je ako predseda výkonnej rady skupiny KAMAX, so sídlom v meste Homberg (Ohm).

Vyštudoval na univerzite v Kasseli s ukončením ako diplomovaný inžinier so zameraním na strojárstvo.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX bol naposledy konateľom a COO v ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH, Hagen. Pán Steins predtým zastával funkcie vo vedeniach rôznych, medzinárodne činných podnikov z automobilového dodávateľského priemyslu, tieto čiastočne aj na celkovú zodpovednosť.

Pán Steins je ženatý a otcom syna a dvoch dcér.

Oliver Gantzert, CFO skupina KAMAX

Oliver Gantzert sa narodil v roku 1979 vo Wiesbadene (Nemecko). Od mája 2020 je hlavným finančným riaditeľom (CFO) skupiny KAMAX so sídlom v Hombergu (Ohm).

Je absolventom odboru Priemyselné inžinierstvo na Technickej univerzite v Berlíne. Pred vstupom do spoločnosti KAMAX bol Oliver Gantzert výkonným riaditeľom a finančným riaditeľom spoločnosti Musashi Europe GmbH v Bad Sobernheimu (Nemecko). 10 rokov pracoval aj v audítorskej a poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers, naposledy ako riaditeľ.

Oliver Gantzert je ženatý a otec dvoch synov.

Bernd Lechner, COO skupina KAMAX

Bernd Lechner sa narodil v roku 1966 v Stuttgarte. Od augusta 2019 pôsobí na pozícii CEO pre skupinu KAMAX, so sídlom v meste Homberg (Ohm).

Študoval na Esslingenskej univerzite (University of Esslingen) so špecializáciou na automobilové inžinierstvo a promoval v strojárskom odbore (Dipl.-Ing., FH). Taktiež získal titul magistra vied v automobilom inžinierstve na Hertfordshireskej univerzite (University of Hertfordshire) v Anglicku.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX, pracoval v rôznych spoločnostiach v automobilovom priemysle v Nemecku, Južnej Afrike, Českej republike a USA. Pán Bernd Lechner pracoval na rôznych manažérskych pozíciách okrem iných aj pre AUDI, FAURECIA, SKF a MAHLE.

Pán Lechner je ženatý a má dve dcéry.

Dr. Wolfgang Scheiding, CMO skupina KAMAX

Dr. Wolfgang Scheiding, ročník 1968, vyrastal v meste Melsungen, je od decembra roku 2015 na pozícii Chief Market Officer skupiny KAMAX so sídlom v Homberg/Ohm.

Vyštudoval diplomované hospodárske inžinierstvo, špecializáciu strojárstvo na TU Darmstadt a promoval na tamojšom Inštitúte z náuky o technických materiáloch.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX v auguste 2000 bol pán Dr. Scheiding vedeckým pracovníkom na TU Darmstadt a v Nemeckom skrutkárskom zväze (DSV - Deutscher Schraubenverband), ako aj Manager Application Engineering v spoločnosti Textron. 

Pán Dr. Scheiding je ženatý a otcom dvoch dcér.