Vedenie spoločnosti

Jörg Steins, CEO skupiny KAMAX

Pán Dipl.-Ing. Jörg Steins sa narodil v roku 1967 v Kasseli. Z počiatku bol ako „Chief Operating Officer“ (COO) zodpovedný za oblasť výroby vo všetkých závodoch na celom svete. Od apríla 2019 je ako predseda výkonnej rady skupiny KAMAX, so sídlom v meste Homberg (Ohm).

Vyštudoval na univerzite v Kasseli s ukončením ako diplomovaný inžinier so zameraním na strojárstvo.

Pred nástupom do spoločnosti KAMAX bol naposledy konateľom a COO v ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH, Hagen. Pán Steins predtým zastával funkcie vo vedeniach rôznych, medzinárodne činných podnikov z automobilového dodávateľského priemyslu, tieto čiastočne aj na celkovú zodpovednosť.

Pán Steins je ženatý a otcom syna a dvoch dcér.

Oliver Gantzert, CFO skupina KAMAX

Oliver Gantzert sa narodil v roku 1979 vo Wiesbadene (Nemecko). Od mája 2020 je hlavným finančným riaditeľom (CFO) skupiny KAMAX so sídlom v Hombergu (Ohm).

Je absolventom odboru Priemyselné inžinierstvo na Technickej univerzite v Berlíne. Pred vstupom do spoločnosti KAMAX bol Oliver Gantzert výkonným riaditeľom a finančným riaditeľom spoločnosti Musashi Europe GmbH v Bad Sobernheimu (Nemecko). 10 rokov pracoval aj v audítorskej a poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers, naposledy ako riaditeľ.

Oliver Gantzert je ženatý a otec dvoch synov.