Tools & Equipment  

Najlepšie nástroje a zariadenia pre najvyššiu kvalitu výroby

KAMAX Tools & Equipment

S viac ako 200 zamestnancami vyvíjame a vyrábame v našom 100-percentnom dcérskom podniku KAMAX Tools & Equipment v troch závodoch v Nemecku a na Slovensku nástroje, stroje a zariadenia, ktoré sú ideálne prispôsobené výrobe našich výrobkov. Vďaka mnohoročným skúsenostiam a blízkosti výroby sme si aj v tejto oblasti vytvorili veľmi špecifické a preto mimoriadne cenné know-how. Pochopenie pre použitie našich výrobkov vstupuje už od prvých krokov do vývoja nových nástrojov a strojov. Okrem toho v našom dcérskom podniku spájame naše expertné vedomosti na tému zušľachťovania, ako aj koncepcie a výroby nových pecí, ktoré zodpovedajú najvyšším požiadavkám na kvalitu - rozhodujúca konkurenčná výhoda.

Výroba nástrojov - najlepšie nástroje v správny čas

Nástroje na valcovanie závitov, matrice, segmentové nástroje, zatváracie nástroje, lisovníky a tŕne, ako aj celý sortiment pomocných nástrojov - toto je portfólio oblasti výroby nástrojov, ktoré vyrábame v nemeckom závode v Hombergu (Ohm) a tiež v Bardejove na Slovensku. 

Naša úloha: dodať nástroje podľa individuálnych potrieb zákazníka v najkratších časoch prichystania, teda "Just-in-Time".

Naše riešenie: plne automatizovaný a digitalizovaný podnikový proces pre špecifikáciu, vývoj, konštrukciu, výrobu a logistiku pre "výrobnú dávku 1" - s dobou priebehu iba niekoľko hodín. Tým je výroba nástrojov u nás v podniku priekopníkom vo veciach "Smart Factory" a digitálna transformácia.

Výroba priemyselných pecí - najvyššia kvalita vo všetkých závodoch

Tepelná úprava má pre výrobu našich výrobkov rozhodujúci význam a preto je vždy kľúčovou témou nášho podniku. Naši špecialisti na výrobu pecí vyvíjajú zariadenia na zušľachťovanie špecifické pre KAMAX, ktoré pre nás zaisťujú rovnakú kvalitu vo všetkých závodoch na celom svete. Činnosť našich expertov zahŕňa komplexný proces: od vývoja a konštrukcie cez výrobu, uvedenie do prevádzky až po údržbu a neustálu optimalizáciu. Výsledkom sú technicky zrelé zariadenia s vysokou disponibilitou.