Čo ponúkame

Témy a úlohy, ktoré prinášajú výzvy a nadšenie. Sprevádzané angažovanými

Náročné úlohy

Spoznajte svet medzinárodného dodávateľa so špičkovými technológiami pre automobilový priemysel – ako praktikant, zárobkovo činný študent alebo pre Vašu záverečnú prácu. V spoločnosti KAMAX vytvárame štandardy. Vyvíjame ľahšie, pevnejšie a montážne prívetivejšie spojovacie prvky a vďaka tomu sme blízko všetkých inovácií týkajúcich sa tém ľahkých konštrukcií a elektrickej mobility.

Rozmanité odborné oblasti 

Ako celosvetovo pôsobiaci priemyselný podnik Vám ponúkame široké spektrum tém a oblastí úloh: od výskumu a vývoja cez výrobu nástrojov, výrobu a optimalizáciu procesov až po digitalizáciu. Tieto odborné oblasti otvárajú množstvo možností pre budúcich strojných inžinierov alebo inžinierov ekonómie a (ekonomických) informatikov. Aj študenti, ktorí sa počas svojho štúdia špecializovali na Controlling, Finance, Human Resources alebo Purchasing, u nás samozrejme nájdu širokú ponuku.

Odborná prax

Kladieme dôraz na to, aby čas strávený v spoločnosti KAMAX posunul našich praktikantov odborne dopredu. Preto by mala prax trvať minimálne tri mesiace. Časový úsek, ktorý je potrebný na vytvorenie rovnocennej spolupráce. V sprievode našich skúsených expertov tak môžu naši praktikanti prevziať aj úlohy s vlastnou zodpovednosťou.

Činnosť zárobkovo činných študentov

Zbierať skúsenosti z praxe a súčasne zarábať peniaze? U nás sa to dá ako zárobkovo činný študent. Pri flexibilnej pracovnej dobe a odborne zaujímavých úlohách máte možnosť prehĺbiť si Vaše odborné vedomosti a súčasne nás bližšie spoznať. A možno sa staneme aj Vašim budúcim zamestnávateľom po štúdiu? Napokon neustále hľadáme výnimočné talenty, ktorým už pred ukončením štúdia môžeme urobiť zaujímavú ponuku.

Praktické záverečné práce

S Vašou záverečnou prácou môžete napísať kúsok histórie KAMAX. Témy, ktoré spravujeme, sú vždy bezprostredne spojené s výzvami, s ktorými prichádzame do kontaktu pri každodennej práci. Preto sa Vaše výsledky začlenia do nášho ďalšieho vývoja. A kto vie, možno budete Vy sami následne sprevádzať tento ďalší vývoj v rámci Vášho nástupu do zamestnania v našom podniku.

Atraktívne rámcové podmienky

  • Osobná starostlivosť vďaka odbornej, individuálne priradenej zodpovednej osobe 
  • Férové odmeny s dodatočnou možnosťou na výkonový bonus podľa stavu vzdelania a doby výkonu 
  • Individuálna flexibilita, aby mohli ísť štúdium a skúsenosti z praxe ruka v ruke
  • Bezplatné ubytovanie vo vlastných podnikových apartmánoch, resp. príplatok na úhradu cestovných nákladov (v prípade potreby) 

Ponuky pre študentov

Hľadáme ľudí s nadšením pre prvotriedne výsledky.

Vaša kontaktná osoba

Ste pripravený(-á)?

Ochotne Vám poradíme!