Nový závod v Rochester Hills

KAMAX L.P. nedávno přemístil oddělení odbytu a obchodního rozvoje ze závodu Troy do nového závodu v Rochester Hills, Michigan. Část zaměstnanců oddělení financí a nákupu byli také přemístěni do těchto nových kanceláří.  

Mimo to bylo také vytvořeno nové centrum výzkumu a vývoje. S účinností od 1. ledna 2018 společnost změní název společnosti z KAMAX L.P. na společnost KAMAX Corporation.

“Rochester Hills je blíže k některým našim významným zákazníkům a je odsud jednodušší přístup na dálnice”, jak vysvětluje výhody přesunu Tony Palomba, finanční ředitel závodů KAMAX v USA. V rámci tohoto procesu byly všechny související výrobní oddělení přemístěny do rozšířeného závodu v Lapeer v Michiganu. Tato přemístění přinesou společnosti mnohem větší výhody.

Pro zhruba 30 zaměstnanců to znamená přemístit své kanceláře do nového zařízení s velikostí plochy přibližně 1 600 m2. “Naše Administrativa a Centrum výzkumu a vývoje pro závody KAMAX v USA budou od nynějška zde”, uvádí Tony Palomba. Nové Centrum výzkumu a vývoje bude sídlit v prostorách o přibližné rozloze 700 m2.