Případové studie

Každý rok nabízíme studentům možnost účastnit se oborově specifických případových studií. Přitom spolupracujeme s několika univerzitami v Evropě. Studenti mají příležitost přispět svými dovednostmi a znalostmi k řešení praktických úkolů zadaných naší společností. V minulých letech tak například několik studentských skupin inženýrských věd zkoumalo aspekty kvality oceli. Poté jsme do KAMAXu pozvali skupiny s nejlepšími výsledky, aby představily svá řešení a později o nich mohly diskutovat s odborníky z oblasti výzkumu a vývoje a řízení kvality. Příležitost zúčastnit se takovýchto případových studií dostali studenti z více poboček společnosti KAMAX. „U případových studií je úkolem účastníků najít kreativní a inovativní řešení pro naše výrobní procesy. Pozorujeme je během vymýšlení jejich nápadů, zaujímáme stanovisko k jejich úsilí a výsledkům a vyměňujeme si kontaktní údaje“, vysvětluje oboustranné výhody projektů s vysokoškolskými studenty Barbora Kabátková, personální referentka KAMAXu v České republice.