Prípadové štúdie

Každý rok ponúkame študentom možnosť zúčastniť sa na odborných prípadových štúdiách. Spolupracujeme pritom s viacerými univerzitami v Európe. Študenti majú možnosť využiť svoju zručnosť a vedomosti v rámci zadaní úloh z nášho podniku orientovaných na prax. V posledných rokoch tak viaceré skupiny študentov z inžinierskych vied skúmali napr. kvalitatívne aspekty ocele. Skupiny s najlepšími výsledkami sme následne pozvali do spoločnosti KAMAX, aby tak mohli predstaviť svoje riešenia a tieto neskôr prediskutovať s expertmi z oblasti vývoja a výskumu a manažmentu kvality. Šancu, zúčastniť sa takýchto prípadových štúdií, dostávajú študenti vo viacerých závodoch KAMAX. „Pri prípadových štúdiách je úlohou účastníkov nájsť kreatívne a inovatívne riešenia pre naše výrobné procesy. Počas hľadania nápadov ich sledujeme, vyjadrujeme sa k ich úsiliu a k výsledkom a vymieňame si kontaktné údaje,“ vysvetľuje Barbara Víznerová, personálna referentka spoločnosti KAMAX v Čechách, obojstranné výhody projektov s poslucháčmi vysokých škôl.