Na co klademe důraz

Zaujmout naše zákazníky – jasným zaměřením a správným postojem

Spokojenost zákazníků jako nejvyšší priorita 

Zákazníci jsou vždy v centru pozornosti 

Zakotvili jsme to do našich hlavních zásad: spokojenost zákazníků hodnotíme jako nejvyšší prioritu. Proto také naši kompletní nabídku služeb zaměřujeme na neustálé zvyšování přínosu pro zákazníky. Díky tomu jsme globálním lídrem na trhu a máme zajištěnou budoucnost. 

Aktivní orientace na zákazníka

Naši orientaci na zákazníky charakterizuje osm faktorů, které při své každodenní práci stále vylepšujeme:

 • Cost Effectiveness nás vede při kontrole efektivity procesů a neustálé snaze o snižování nákladů. 
 • Delivery Performance dokazujeme tím, že naše výrobky a služby dodáváme vždy včas a přesně podle zadaných požadavků. 
 • Díky naší schopnosti realizovat inovace uspokojujeme nejen potřeby zákazníků, ale také proaktivně nabízíme zcela nové varianty výrobků. 
 • Neustále optimalizujeme naše know-how, stavíme na našich vynikajících dovednostech a schopnostech a při všech aktivitách usilujeme o špičkové výkony. 
 • Personal Interaction nás odlišuje: spolupráci s našimi zákazníky budujeme na základě vzájemné úcty. 
 • Spolehlivě dodáváme nejvyšší Product Quality, za všech okolností zajistíme požadované vlastnosti a výkony našich výrobků. 
 • Service Support pro nás znamená individuální péči o příslušné potřeby našich zákazníků. 
 • Jsme nejlepší ve své třídě v Time to Market, a to díky tomu, že pravidelně optimalizujeme reakční časy a vývojové procesy s ohledem na požadavky zákazníků a nápady na nové výrobky. 

KAMAX Kompetence jako základ

Postoj je rozhodující 

Šest kompetencí společnosti KAMAX se uplatňuje po celém světě a je pro nás spolehlivým standardem postojů a chování, které jsou nezbytné pro splnění našich náročných strategických obchodních cílů. 

Způsob „Jak“ nás odlišuje 

Naše kompetence méně definují „Co“, ale mnohem více nám ukazují způsob, „Jak“ máme něco udělat. Následující příklady ukazují, jak naše kompetence realizujeme v naší každodenní práci:

 • Využíváme-li pro úsporu nákladů cenové výhody na mezinárodních trzích, jsme vedeni zásadou Global Thinking. 
 • Pokud naše zkušenosti sdílíme s kolegy napříč různými státy, pak je například kvalita našich výrobků stejně vysoká ve všech lokalitách: jednáme ve smyslu Group Focus. 
 • Když se navzájem motivujeme k maximálním výkonům, řídíme se postojem Inspiring Others. 
 • Když vznikají inovace, protože jsme otevřeni novým a neobvyklým nápadům, určuje naše chování kompetence Open Minded.

 • Pokud jsou dodávky našim zákazníkům vždy podle jejich požadavků a našich příslibů, chováme se podle principu Personal Accountability. 
 • Když se soustředíme na co nejrychlejší dosažení našich cílů bez zbytečných oklik, jednáme Results Driven.