Na čo kladieme dôraz

Nadšenie našich zákazníkov – s jasným zameraním a so správnym postojom

Spokojnosť zákazníkov ako najvyššia priorita

Vždy zameraní na zákazníka

V našich smerniciach to máme zakotvené: spokojnosť zákazníkov hodnotíme ako najvyššiu prioritu. Podľa toho prispôsobujeme našu kompletnú ponuku služieb neustálemu zvyšovaniu úžitkov pre zákazníkov. To z nás robí podnik s vedúcim postavením na trhu a zaisťuje našu budúcnosť.

Zažitá orientácia na zákazníka

Existuje osem faktorov, ktoré predstavujú našu orientáciu na zákazníka a ktoré neustále zdokonaľujeme pri svojej každodennej práci:

 • Cost Effectiveness nás vedie, keď kontrolujeme efektivitu procesov, a tiež keď sa snažíme o kontinuálne znižovanie nákladov.
 • Delivery Performance preukazujeme tým, že naše produkty a služby poskytujeme vždy na čas a podľa požiadaviek.
 • Prostredníctvom našej schopnosti inovovať uspokojujeme nielen potreby zákazníkov, ale proaktívne ponúkame aj úplne nové variácie produktov.
 • Neustále optimalizujeme naše know-how, budujeme vynikajúce schopnosti a zručnosti a pri všetkých aktivitách sa snažíme o špičkové výkony.
 • Personal Interaction stelesňuje rozdiel: s našimi zákazníkmi spolupracujeme v zmysle vzájomnej úcty.
 • Spoľahlivo najvyššiu Product Quality dodávame tým, že vždy zabezpečujeme požadované vlastnosti a parametre našich produktov.
 • Service Support pre nás znamená, že sa individuálne staráme o príslušné potreby našich zákazníkov.
 • Best-in-Class Time to Market dosahujeme tým, že pravidelne optimalizujeme reakčné časy a vývojové procesy týkajúce sa požiadaviek zákazníkov, ako aj nových výrobných nápadov.

Kompetencie KAMAX ako základ

Postoj je rozhodujúci

Šesť kompetencií KAMAX platí na celom svete a pre nás všetkých sú spoľahlivým štandardom postojov a správania sa, ktoré sú potrebné na dosiahnutie našich vyzývajúcich, strategických cieľov podniku.

„Ako“ vytvára rozdiel

Naše kompetencie definujeme menej slovom „Čo“, oveľa viac poukazujeme na cestu, „Ako“ to urobíme. Tieto príklady ukazujú, ako realizujeme naše kompetencie pri našej každodennej práci:

 • Keď využívame cenové výhody na medzinárodných trhoch na úsporu nákladov, vedie nás zámer Global Thinking.
 • Keď sa o naše skúsenosti delíme cezhranične s našimi kolegami, potom je napríklad naša kvalita produktov vo všetkých závodoch rovnako vysoká: konáme v zmysle Group Focus. 
 • Keď sa vzájomne motivujeme k najvyšším výkonom, orientujeme sa na postoj Inspiring Others. 
 • Keď vznikajú inovácie, pretože sme otvorení novým a tiež nezvyčajným nápadom, určuje naša kompetencia Open Minded naše správanie sa.

 • Keď našich zákazníkov neustále zásobujeme podľa ich očakávaní a našich prísľubov, potom zažívame Personal Accountability. 
 • Keď sa koncentrujeme na to, aby sme naše ciele dosahovali čo možno najrýchlejšie a bez nepotrebných obchádzok, konáme Results Driven.