První zpráva o udržitelnosti zveřejněna

Udržitelnost je se společností KAMAX úzce spojena už od jejího založení. Kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom existovat už více než 85 let. Vždy jsme se ztotožňovali s hodnotami jako je udržitelné řízení, ochrana životního prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a rozvoj zaměstnanců. Naše iniciativy v těchto oblastech jsme nyní shrnuli v první zprávě o udržitelnosti skupiny.

Již naše stěžejní činnost – tváření za studena – je výrobní metodou, která nevytváří téměř žádný odpad ve srovnání s ostatními metodami, a dosahuje maxima využitelnosti surového materiálu. Naše inovativní produkty pro snižování hmotnosti (KXtreme, KXhead) přispívají k nižší váze vozidel, a tím pomáhají snižovat emise CO2. Boj proti koronavirové pandemii, opatření v oblasti rozvoje a školení, nové uspořádání dodržování předpisů (tzv. compliance) a naše firemní kultura jsou jen některé z aspektů, na které se v zájmu udržitelnosti a všech našich zaměstnanců po celém světě zaměřujeme.

Podívejte se na naši zprávu o udržitelnosti 2020 sami. Najdete ji na našem webu v sekci Společnost - Odpovědnost.