Prvá zverejnená správa o udržateľnosti

Téma udržateľnosti je úzko spätá so spoločnosťou KAMAX od jej založenia. Inak by sme neboli schopní existovať viac ako 85 rokov. Vždy sme sa stotožňovali s hodnotami ako napríklad udržateľné riadenie, ochrana životného prostredia, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a rozvoj zamestnancov. Teraz sme zhrnuli naše iniciatívy v týchto oblastiach do prvej správy o udržateľnosti za skupinu KAMAX.

Už naša hlavná činnosť - tvárnenie za studena - je výrobná metóda, pri ktorej sa v porovnaní s ostatnými nevytvára takmer žiadny odpad a vyťaží sa zo suroviny maximum. Naše produktové inovácie pre redukciu váhy (KXtreme, KXhead) výrazne uľahčia vozidlá, a tým pomôžu znížiť emisie CO2. Boj proti pandémii korona vírusu, školenia a rozvoj opatrení, nové štruktúry dodržiavania predpisov a naša firemná kultúra sú len niektoré z aspektov, na ktoré sa zameriavame v záujme udržateľnosti a pre našich zamestnancov vo všetkých KAMAX závodoch.

Videli ste našu správu o udržateľnosti z roku 2020? Nájdete ju na našom webe v sekcii Podnik – Zodpovednosť.