Internship a bakalářské a diplomové práce

Zvláštní důraz klademe na včasné zapojení studentů do praxe a podnikových struktur. Proto vysokoškolským studentům nabízíme příležitost získat praktické zkušenosti v oboru dodavatele automobilového průmyslu při praxích, brigádách nebo při vypracování bakalářských a diplomových prací. V KAMAXu se Vám jako studentovi dostane komplexní péče a budete mít příležitost se aktivně prosazovat a získávat cenné znalosti pro svoji budoucí kariéru. Alexander Hochgesand, vývojový inženýr ve společnosti KAMAX, je jedním z mnoha studentů, které jsme přijali hned po ukončení studia. Ve své diplomové práci zkoumal abrazivní chování systémů povrchové úpravy šroubů, přičemž vyvinul novou zkušební metodu. "Rychle jsem se zapracoval, navázal úzké kontakty s týmem, a proto jsem také mohl rychle dodávat výsledky", vysvětluje Hochgesand. Již při psaní závěrečné práce bylo jasné, že si obě strany umí představit další spolupráci. "Po ukončení studia následoval perfektní přechod na nové místo. Znal jsem již prostředí i mnoho kolegů a mohl jsem hned pokračovat ve své práci." Tyto příležitosti chceme aktivním studentům nabízet i v budoucnosti.