Stáž a záverečné práce

Mimoriadny dôraz kladieme na skoré zapojenie študentov do praxe a štruktúr podniku. Preto ponúkame poslucháčom vysokých škôl možnosť zbierať praktické skúsenosti v odvetví dodávateľa pre automobilový priemysel prostredníctvom stáží, činnosti zárobkovo činných študentov alebo vypracovania bakalárskej práce a diplomovej práce. Ako študent získate v spoločnosti KAMAX rozsiahlu starostlivosť a máte šancu aktívne sa zapájať a nadobudnúť cenné skúsenosti pre Vašu profesionálnu budúcnosť. Alexander Hochgesand, vývojový inžinier v spoločnosti KAMAX, je jedným z viacerých študentov, ktorých sme prijali priamo po ich záverečnej práci. Vo svojej diplomovej práci skúmal obrusnosť systémov povrchových úprav skrutiek, pričom vyvinul nový skúšobný postup. „Rýchlo som sa zapracoval, dokázal som si rýchlo vytvoriť kontakty v tíme a preto som sa aj rýchlo dopracoval k výsledkom,“ vysvetľuje Hochgesand. Už počas vypracovávania záverečnej práce bolo jasné, že by si obidve strany dokázali predstaviť ďalšiu spoluprácu. „Po dokončení môjho štúdia to bol perfektný prechod na nové miesto. Už som poznal veľa mojich kolegov a prostredie a mohol som priamo pokračovať v mojej práci.“ Takúto šancu by sme chceli aj naďalej poskytovať angažovaným študentom.