Sponzoring "Studentské formule"

Jako dodavatel automobilového průmyslu přirozeně chceme podporovat a přijímat studenty, kteří kromě svého studia projevují mimořádný zájem o vývoj automobilů a jejich součástí. Proto KAMAX sponzoruje dva závodní týmy soutěže „Studentská formule“. Studenti při této soutěži ve více než 500 týmech vyvíjejí prototyp závodního vozu a soutěží mezi sebou. KAMAX již několik let podporuje jeden tým z Německa a také jeden český tým poskytováním součástí, a radí studentům při konstrukci závodního vozu. V minulosti byly výsledky vždy vynikající. Mladí inženýři a vývojáři z Technische Hochschule Mittelhessen v Gießenu (Německo) překonali v roce 2017 5. místem v závodě Formula Student v České republice a 4. místem v Nizozemsku všechna očekávání a dosáhli se svým vozem nejlepšího sezónního výkonu všech dob. Těší nás, že jsme součástí tak úspěšného týmu a že budeme i nadále podporovat studenty; od letošního roku ponese helma německého závodního týmu logo KAMAX. KAMAX je přesvědčen, že oba týmy mohou své úspěchy zopakovat.