Sponzoring „Študentská formula“

Ako dodávateľ pre automobilový priemysel samozrejme chceme podporovať študentov a získať ich zanietenie pre vývoj automobilov a ich dielov aj nad rámec ich štúdia. Spoločnosť KAMAX preto sponzoruje dva pretekárske tímy závodu „Študentská formula“. Študenti z viac ako 500 tímov tu vyvíjajú vždy jeden prototyp pretekárskeho automobilu a nastupujú proti sebe. KAMAX už viac rokov podporuje nielen tím z Nemecka, ale aj z Českej republiky poskytnutím konštrukčných dielov a študentom zároveň radí pri konštruovaní pretekárskeho automobilu. Výsledky v minulosti boli vždy vynikajúce. Mladí inžinieri a vývojári z Technickej vysokej školy Mittelhessen z mesta Gießen (Nemecko) skončili v roku 2017 na 5. mieste na závode Študentská formula v Čechách a so 4. miestom v Holandsku prekonali všetky očakávania, keď so svojim automobilom dosiahli najlepší výkon sezóny všetkých čias. Tešíme sa z toho, že môžeme byť súčasťou úspešného tímu a študentov budeme naďalej podporovať, pričom prilba pretekárskeho tímu bude od tohto roku niesť logo KAMAX. Spoločnosť KAMAX je presvedčená o tom, že obidva tímy dokážu zopakovať svoje úspechy.