KAMAX spolupracuje se společností Robert Schröder

Skupina KAMAX učinila v rámci své nové firemní strategie důležitý krok vpřed: Většinovým podílem ve skupině Robert Schröder rozšiřujeme své produktové portfolio o nové oblasti a aplikace, zejména na důležitých trzích elektrokol a elektrických pohonů. Robert Schröder je výrobcem dílů pro automobilový průmysl i mimo něj a specializuje se na další zpracování dílů tvářených za studena soustružením, frézováním, broušením, obráběním ozubených kol a montáží.

Spolupráce a výměna know-how přináší výhody na obou stranách. „Těší nás příležitost dále se společně s novým partnerem rozvíjet. KAMAX tak v souladu s naší novou firemní strategií rozšiřuje své kompetence a škálu výrobků nabízených zákazníkům. Budou z toho mít prospěch i naši zaměstnanci, například při dalším rozvoji výroby nových tvářených dílů v našem závodu v Hombergu,“ říká Jörg Steins (CEO skupiny KAMAX).