KAMAX spolupracuje so spoločnosťou Robert Schröder Group

Skupina KAMAX urobila v rámci svojej novej podnikovej stratégie dôležitý krok: S väčšinovým podielom v spoločnosti Robert Schröder Group, ktorý je medzinárodným dodávateľom v automobilovom priemysle a dopĺňa svoje produktové portfólio v nových oblastiach a aplikáciách, najmä v dôležitých trhoch s e-bicyklami a elektronickými pohonmi. Robert Schröder je výrobcom presných dielov v automobilovom priemysle i mimo neho a špecializuje sa na ďalšie spracovanie za studena tvarovaných dielov sústružením, frézovaním, brúsením, rezaním ozubených kolies a montážou.

Spolupráca a výmena know-how prináša výhody na oboch stranách. "Sme nadšení z možnosti ďalej sa rozvíjať spolu s našim novým partnerom. KAMAX tak rozširuje svoje kompetencie a škálu produktov ponúkaných zákazníkom v súlade s našou novou firemnou stratégiou. Z toho budú mať úžitok aj naši zamestnanci, napríklad v ďalšom rozvoji výroby nových tvarovaných dielov v našom závode v Hombergu, “hovorí Jörg Steins (CEO, KAMAX Group).