Roušky zdravotnickým zařízením

V boji proti pandemii koronaviru KAMAX vybavuje své zaměstnance po celém světě ochrannými rouškami, ale nejen to. Skupina také věnuje celkem 60 tis. roušek, typ II R Standard, zdravotnickým zařízením v okolí svých německých závodů. Jsou zvláště vhodné pro použití ve zdravotnickém sektoru.

“Chtěli bychom poděkovat našim zaměstnancům v Číně, kterým se s velkým úsilím podařilo získat dostatek roušek pro všechny naše závody po celém světě,” říká Jörg Steins, CEO skupiny KAMAX. “Znovu se ukazuje, čeho můžeme dosáhnout i v těžkých dobách, když vystupujeme jako tým!”

V současné “koronavirové” situaci není pro Nejvyšší výkonnou radu GEB žádných pochyb o tom, zda pomáhat také veřejnosti mimo KAMAX svět, pokud je to jen trochu možné. Dar tedy slouží ke zmírnění obecně obtížné situace v oblasti kontroly infekce v německém zdravotnickém systému. Ochranné roušky budou zpřístupněny Hesenské státní vládě a budou přínosem zejména pro regionální nemocnice a domy s pečovatelskou službou.