Hodíme se k sobě?

Vyzkoušejte to.*
Šest otázek. Šest minut.

1

Co pro Vás znamená mezinárodnost?